Stenungsunds kommunvapen

Individuellt stöd

Här presenteras olika verksamheter med olika inriktningar som erbjuder råd och stöd i ditt föräldraskap samt råd när ditt barn är sjukt.

Mödrahälsovården/Barnmorskegruppen

Barnmorskegruppen erbjuder enskilt råd och stöd till blivande föräldrar samt föräldrautbildning i grupp till dem som väntar sitt första barn. I gruppen diskuteras frågor som rör graviditet, förlossning, amning, hälsa och föräldraskap.

Telefon 0303 - 38 58 00.

Länk till MVC Barnmorskegruppen.​länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnhälsovården/BVC

Hit kan du vända dig för råd och stöd i föräldraskapet samt råd när ditt barn är sjukt. Vi erbjuder hälsoundersökning, rådgivning och stöd till alla föräldrar med barn i förskoleåldern. Föräldragrupper är en annan betydelsefull del av verksamheten, och ger er tillfälle att träffa andra föräldrar med barn i ungefär samma ålder.

BVC Närhälsan Stenungsund

Hasselbackevägen 17C, Stenungsund, en del av Familjecentralen Hasselkärnan
Telefon 010-473 32 41, , 473 32 42 och 473 32 43
Drop in vardagar kl. 10.00 - 11.00.

Länk till BVC Närhälsan Stenungsundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BVC Närhälsan Stora Höga

Stora vägen 2, Stora Höga
Telefon 010-473 35 00
Öppettider: Mån-tors 8.00-16.30 Fredag: 8.00-14.00

Länk till BVC Jörlandalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BVC Capio Läkarhusgruppen Stenungsund

Öppen mottagning 10-12 varje tisdag
Telefon 0303-37 38 04 kl 08.00-17.00
Besöksadress: Strandvägen 23D (vid Badhustorget)

Länk till BVC Capio läkarhusgruppen Stenungsundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BUP Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen

Vi tar emot barn och ungdomar upp till arton år med sina familjer.
Kontakt för stöd och rådgivning 08:00-16:30
Telefon 0303-24 11 60
Besök: Strandtorget 3.

Om du är i akut behov av barnpsykiatriskhjälp när vår mottagning är stängd kan du ringa BUP-akuten, Östra sjukhuset
Telefon 031-343 55 42 öppet dygnet runt alla dagar i veckan.

Länk till BUPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen

Vi tar emot barn och ungdomar i alla åldrar, från nyföddhetsperioden till och med 19 års ålder. Barn och ungdomar kommer ofta på remiss från skolhälsovård, vårdcentral eller sjukhus. Man är välkommen att ta direktkontakt med oss för tidsbokning eller rådgivning.

Telefon: 010 - 473 45 00
Telefontid vardagar 8.15 - 10.00

Länk till barn och ungdomsmedicinska mottagningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föräldrarådgivningen

Behöver du någon att dela vardagsbekymren med? Ibland kanske du som förälder behöver någon att prata med, någon som lyssnar och ger stöd. Det kan vara små eller stora problem, att du känner oro för eller är bekymrad för ditt barn.

Ni kan ringa för ett rådgivande samtal eller boka tid för ett personlig möte. Inga journaler förs och vi har tystnadsplikt, kontakten är kostnadsfri. Föräldrarådgivningen är till för dig som har barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och är bosatta i Stenungsuns kommun.

Telefon (barn upp till 12 år): 0303-738034

Telefon (barn från 13 år): 0303-738343

Länk till föräldrarådgivningenöppnas i nytt fönster

Barn- och familjeenheten IFO

Är en del av Stenungsunds Individ och familjeomsorg. Vår verksamhet riktar sig till familjer med barn i åldern 0-12 år. När föräldrar, tillfälligt eller under en längre tid, behöver hjälp och stöd för att kunna ge sina barn och ungdomar en trygg och stimulerande uppväxt finns olika insatser som kan komplettera familjens egna resurser. Familjen kan själv ansöka om hjälp.
Har du som förälder frågor kan du kontakta oss för råd och stöd. Du kan vara anonym.
Telefon: 0303- 73 81 33

Länk till Barn- och familjeenhetenöppnas i nytt fönster

Centrala barn och elevhälsan

Barn och elevhälsoarbetet är ett mycket viktig del i denna vision för att barn och elever skall lyckas nå kunskapsmålen och må bra under sin skolgång.I Stenungsunds kommun, förskola och grundskola, finns en central Barn- och Elevhälsa bestående av skolläkare, psykologer, logoped, specialpedagoger. Tillsammans har de kompetens att möta barn i behov av särskilt stöd från 1 till 16 år. Teamet finns tillgängligt för alla förskolor och skolor i vår kommun, i första hand på uppdrag av rektor i form av stöd, handledning och konsultation/rådgivning.

Länk till Centrala barn- och elevhälsanöppnas i nytt fönster

SKIFO

SKIFO är ett samarbete mellan Skola och Individ- och Familjeomsorgen i Stenungsunds kommun. De är till för att ta fram och stötta hemmaplanslösningar för våra högstadieungdomar som har ett normbrytande beteende. SKIFO's arbetsfält inbegriper både hem, skola och fritid. Gruppen består av Familjebehandlare, Socialpedagog och Specialpedagog. För att få deras hjälp, kontakta: Katarina Lycke (Elevhälsan) 0303-73 26 04 eller Torbjörn Eriksson (Ungdomshälsan) 0303-73 81 27.

Länk till SKIFOöppnas i nytt fönster

Pelikanen

​Stöd och råd till dig som är ung och lever i en miljö där det finns missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

Länk till Pelikanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska kyrkans samtalsmottagning

Hit kan du vända dig om du vill ha någon att prata med. Tel. 0303-660 22

Länk till Svenska kyrkan i Stenungsundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

​Tips på andra telefonnummer och kontakter att ringa (ej lokala):


Rädda Barnens föräldratelefon 020 - 786 786 länk till annan webbplats
BRIS Vuxentelefon - om barn 077 - 150 50 50länk till annan webbplats

Anhörigkonsulent

I Stenungsunds kommun finns en Anhörigkonsulent som arbetar med att underlätta för anhöriga och ge trygghet på individnivå.

I uppdraget för Anhörigkonsulenten ingår att:

  • Synliggöra anhörigas situation
  • Underlätta vardagen för anhöriga
  • Ge information, råd och stöd

Länk till Anhörigkonsulentöppnas i nytt fönster

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-11-12