Utredning

Om föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina barn och om den ene föräldern stämmer den andre inför domstol, kan domstolen begära en utredning från Familjerätten.

Den utredningen syftar till att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Några viktiga saker att känna till: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan föräldrar. Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren, har även den andre föräldern rätt att ta del av. Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal. Utredningen kan när som helst avbrytas om föräldrarna kommer överens.

Kontakt

Familjerätt

Anna Malm
0303-73 80 39
anna.malm@orust.se

Anna Ekman
0303-73 51 06
anna.ekman@stenungsund.se

Magnus Pilback
0303-73 25 84
magnus.pilback@stenungsund.se

Magareta Stigsson
0303-73 81 87 
margareta.stigsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad