Avtal

Familjerätten har tillsammans med föräldrarna möjlighet att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge om båda vårdnadshavarna är överens om detta.

Ett juridiskt bindande avtal kan tecknas av föräldrar som är överens om vårdnad, boende och umgänge för barn efter separation. Avtalet skall godkännas av socialnämnden i barnets hemkommun.

Avtalet skall gynna barnet. Det godkänns efter prövning av familjerättsssocionom. I underlaget för bedömning ingår personbevis på föräldrar och barn samt socialregisterkontroll och vid behov polisregisterkontroll. Att avtalet är juridiskt bindande innebär att vid ansökan från en förälder kan tingsrätten förordna om verkställighet av innehållet i avtalet.

Socialstyrelsens broschyr om samarbetssamtal och avtal Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Familjerätt

Anna Malm
0303-73 80 39
anna.malm@orust.se

Anna Ekman
0303-73 51 06
anna.ekman@stenungsund.se

Magnus Pilback
0303-73 25 84
magnus.pilback@stenungsund.se

Magareta Stigsson
0303-73 81 87 
margareta.stigsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad