Stenungsunds kommunvapen

Ensamkommande barn och ungdomar

Socialtjänsten tar emot asylsökande barn och ungdomar utan vårdnadshavare, också kallade ensamkommande barn, från hela världen som anvisats plats i Stenungsunds kommun enligt ett avtal med Migrationsverket.

Barnen placeras på särskilda boenden för ensamkommande barn. Kommunen har ansvar för att erbjuda barnen omsorg, boende, skola, hälsovård och allt annat som tillhör ett barns vardag.

Kommunen har också ansvar för att erbjuda barnen, som fått permanent uppehållstillstånd (PUT), ett långsiktigt boende. Många av barnen behöver boende i ett familjehem.

Alla asylsökande barn har rätt till en god man som tillsätts av Överförmyndarenheten. God man är en person som är en juridisk ställföreträdare i alla frågor som rör barnets angelägenheter. Om och när barnen fått permanent uppehållstillstånd skall kommunen ansöka om att tingsrätten förordnar en särskilt förordnad vårdnadshavare dvs. en juridisk företrädare som skall försäkra sig om att barnet får det skydd och den omsorg barnet har rätt till fram tills att han eller hon fyller 18 år och blir myndig.

Den gode mannen eller särskilt förordnande vårdnadshavaren har inte något praktiskt ansvar för den dagliga omsorgen av barnet. 

Mer information om du är intresserad av att bli familjehem

Mer information om du är intresserad av att bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Mer information om du är intresserad av att bli god man

Kontakt

Enhetschef Enheten för familjehem,
familjerätt och administration

Barbro Carlhamre
0303-73 02 60
barbro.carlhamre@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-25