Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis.

Om du uppfyller Kronofogdens villkor för skuldsanering och har en arbetsinkomst kommer du att få en betalplan att följa där du får förbehålla dig pengar för vissa bestämda utgifter och existensminimum för dig och familjen.

Om du redan lever på låg inkomst i form av till exempel sjukersättning, a-kassa eller försörjningsstöd kan du ändå ansöka och beviljas en skuldsanering utan att betala någonting.

Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.

Att ansöka om skuldsanering

Det är Kronofogden som utreder, bedömer och beslutar om du har rätt till en skuldsanering. Budget- och skuldrådgivningen hjälper dig att färdigställa en skuldsaneringsansökan som vi sedan skickar till kronofogden för bedömning.

Budget- och skuldrådgivningen hjälper dig under hela ansökningsprocessen och finns även med som ett stöd under den beslutade, i regel femåriga betalplanen. Du kan också ansöka om skuldsanering på Kronofogdens hemsida via en e-tjänst eller på en blankett på egen hand.

Kronofogdens hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad