Stenungsunds kommunvapen

Korttidsplats inom Vård och Omsorg

Korttidsplats är ett tillfälligt boende under en begränsad period med mål att efter rehabilitering kunna återgå till hemmet.

Du kan beviljas korttidsplats:

  • efter sjukhusvistelse om du har svårt att klara dig hemma och/eller är i behov av rehabilitering under en begränsad tid
  • i form av växelvistelse för att avlasta anhörig
  • tillfälligt vid akuta situationer då anhörig för egen del har behov av vård och du inte kan vara hemma med hemtjänstinsatser.

Vad kostar det?

Vid korttidsplats betalar du en avgift för maten samt en omvårdnadsavgift för hjälpen som du får.

Läs broschyr om avgifter Vård OmsorgPDF

Hur gör jag för att ansöka?

För att ansöka kontaktar du kommunens biståndshandläggare via kommunens
växel telefon 0303-73 00 00.

Vad händer sedan?​

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Om du vill får du gärna ha med en anhörig eller närstående vid mötet. Biståndshandläggaren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstlagens föreskrifter och dina möjligheter och behov.

Du får ett skriftligt beslut från biståndshandläggaren där det tydligt står vad du har blivit beviljad eller varför du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en biståndshandläggare med att överklaga beslutet. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut. Mer information om hur man överklagar ett beslut finner du längre ner på sidan under rubriken Relaterade länkar.

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Kontakt

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

Korttidsenheten kontakt

Syrengården 0303-73 85 50
Humlegården 0303-73 03 29

Samordnare Korttidsenheten

Cecilia Johansson
0303-73 01 24
cecilia.m.johansson@stenungsund.se

Enhetschef Korttidsenheten

Kristina Alpner
0303-73 87 36
kristina.alpner@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-05-20