Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Äldreboende och korttidsplats för äldre

Om dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om att få flytta till ett äldreboende. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk karaktär.

I Stenungsund finns tre äldreboenden: Tallåsen, Pressaregården och Hällebäck. Boendena är bemannade dygnet runt och alla omsorgstagare har en egen kontaktperson. Stenungsunds kommun erbjuder parboende där det är aktuellt.

Hällebäck

Tallåsen

Pressaregården

Korttidsplatser för äldre

Aktuellt

Boka in ett besök med din närstående

Det råder fortfarande besöksförbud på alla äldreboenden, men nu finns möjlighet att ändå kunna träffa sina anhöriga på ett säkert sätt. Med en stor plexiglasskiva emellan kan den boende och max två anhöriga träffas utomhus.

De nya mötesplatserna kan användas dagligen mellan klockan 10.30 och 19.00 men måste alltid bokas i förväg.

Det som gäller för besöken är

 • Både besökarna och den boende måste vara helt symtomfria och friska.
 • Besöken kan ske alla dagar klockan 10.30-19.00.
 • Besöken är 30 minuter långa.
 • Alla besök måste bokas i förväg.
 • Besöken bokas via avdelningarnas telefoner.
 • Max två besökare vid samma tillfälle.
 • Besökarna ska vara över 15 år. Spädbarn får dock vara med.
 • Ingen som helst fysisk kontakt med din närstående på andra sidan glasväggen är tillåten.
 • Det är inte tillåtet att gå över till andra sidan av mötesväggen.
 • Det är inte tillåtet att dela fika, mat eller dryck med personen på andra sidan mötesväggen.
 • Personalens instruktioner och anvisningar ska alltid följas.

Boendemiljö

Alla enheter består av mellan 7 och 14 bostäder i form av mindre lägenheter. Lägenheterna är utrustade med en säng, övriga möbler tar du med dig när du flyttar in. På boendet finns tillgång till gemensamma utrymmen som bland annat matsal, vardagsrum, café och uteplatser för social samvaro och andra aktiviteter.

Hur gör jag för att ansöka?

Om du känner att du skulle vilja flytta in på något av kommunens äldreboenden kan du skicka in en ansökan till Vård Omsorg, ansökningsblankett finner du längre ner på denna sida. Du kan även kontakta biståndshandläggare via kommunens växel telefon 0303-73 00 00.

Vad händer sedan?​

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Om du vill får du gärna ha med en anhörig eller närstående vid mötet. Biståndshandläggaren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstlagens föreskrifter och dina möjligheter och behov.

Särskilt boende beviljas till dig som inte kan få dina behov tillgodosedda på annat vis än genom särskilt boende. Du får ett skriftligt beslut från biståndshandläggaren där det tydligt står vad du har blivit beviljad eller varför du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en biståndshandläggare med att överklaga beslutet. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut. Mer information om hur man överklagar ett beslut finner du längre ner på sidan under rubriken Relaterade länkar.

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Kan man ställa sig i kö till ett äldreboende?

Nej, det finns ingen kö. Behovet av plats på ett äldreboende prövas alltid individuellt av biståndshandläggaren. Den person som har störst behov erbjuds plats först.

Kan jag ansöka om äldreboende i Stenungsund även om jag bor i en annan kommun?

Ja, du kan ansöka om att flytta till ett äldreboende i Stenungsund även om du idag bor i en annan kommun. Ansökningsförfarandet är samma, du kan skicka in en ansökan till Vård Omsorg, ansökningsblanketten finner du lägre ner på sidan eller så kan du kontakta biståndshandläggare via kommunens växel telefon 0303-73 00 00.

Text

Kontakt

Verksamhetschef Vård Omsorg

Särskilt boende och Hemsjukvård
tf Cecilia Malm
0303-73 81 09
cecilia.malm@stenungsund.se

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Vinqvist
0303-73 81 41
susanne.vinqvist@stenungsund.se

Biståndsenheten
Telefontid vardagar 08:30-09:30

Kommunens växel
0303-73 00 00

kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-07-07