Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Äldre

Inom sektor Socialtjänst finns verksamheten Vård Omsorg. Inom verksamheten arbetar man med att erbjuda olika former av stöd och service till dig som på grund av ålder och/eller funktionsnedsättning har svårigheter att klara ditt dagliga liv.

Vilket stöd kan man få?

Vård Omsorg ansvarar för hemtjänst, trygghetstelefon, särskilt boende, kommunal hälso- och sjukvård, vård i livets slutskede, trygg hemgångsteam och anhörigstöd.

Läs mer om vilket stöd du kan få genom att klicka här.

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Kontakt

Verksamhetschef IFO

Individ- och familjeomsorg samt Biståndsenheten
Robert Rydqvist 
0303-73 85 74
robert.rydquist@stenungsund.se

Verksamhetschef Vård Omsorg

Särskilt boende och Hemsjukvård
tf Cecilia Malm
0303-73 81 09
cecilia.malm@stenungsund.se

Verksamhetschef Vård Omsorg

Hemtjänst, korttidsenheten och personlig assistans
tf Caroline Eriksson
0303-73 02 21
caroline.eriksson@stenungsund.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Johanna Nordqvist
0303-73 83 18
johanna.nordqvist@stenungsund.se

Enhetschef Biståndsenheten och Anhörigstöd

Susanne Vinqvist
0303-73 81 41
susanne.vinqvist@stenungsund.se

Avgiftshandläggare

Annika Alexandersson
0303-73 81 37
annika.alexandersson@stenungsund.se

Adress Vård Omsorg

Sektor Socialtjänst
Vård Omsorg
Strandvägen 15
444 82 STENUNGSUND

Senast uppdaterad 2019-12-30