Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2019-10-01 08.21
Senast uppdaterad: 2019-10-02 07.10

Avbrott i vattenförsörjningen - var sparsam med vattenförbrukningen

Det tekniska problemet på vattenverket är nu löst. Kommunen uppmanar till stor sparsamhet under resten av dygnet, då vattentornet håller på att fyllas upp.

Uppdaterad information klockan 07.09, 2 oktober

Berörda fastigheter ska åter ha vatten i sina kranar sedan cirka klockan 00.20. Luft i ledningarna kan ha gjort att det för vissa fastigheter tagit något längre tid.

Uppdaterad information klockan 20.25, 1 oktober.

Det är fortfarande fastigheter i området kring Högenorum som inte har vatten i kranarna. Vi arbetar med att lösa problemet så fort det går. Tidigast vid midnatt kommer berörda fastigheter att få tillbaka sitt vatten.

Kommunen uppmanar till stor sparsamhet med vattnet. 

Informationen uppdateras kontinuerligt på sidan.

Uppdaterad information klockan 17.23

Vattentrycket har ökat och vattnet har därför från klockan 16.30 till viss del börjat komma tillbaka i området runt Högenorum.

Fortsatt reparation pågår och mellan klockan 18 och 21 finns det stor risk för nytt tryckbortfall i området, vilket innebär att vattnet åter igen kan komma att försvinna i kranarna.

Kommunen uppmanar till fortsatt sparsamhet med vattnet. 

Uppdaterad information klockan 14.24

Vattnet saknas i kranarna för fastigheter i området runt Högenorum, orsaken är att vattentrycket forfarande är för lågt som en följd av det tidigare vattenproduktionsavbrottet.

 • Gullvivevägen
 • Vårlöksvägen
 • Björnmossevägen
 • Vitmossevägen
 • Stensötevägen
 • Braskevägen
 • Blåsippevägen
 • Vitsippevägen
 • Ormbunksvägen
 • Hästhovsvägen
 • Kattfotsvägen
 • även Jan Ivarssons väg

Vi uppmanar till stor sparsamhet med vattenförbrukningen.

Uppdaterad information klockan 11.28

Det tekniska problemet på vattenverket är löst och vattenförsörjningen fungerar nu som vanligt. Vi uppmanar till fortsatt sparsamhet under resten av dygnet, då vattentornet håller på att fyllas upp.

Tidigare information

Det är för tillfället avbrott i vattenförsörjningen i Stenungsund på grund av att vattenverket står still. I nuläget ska all förbrukning i kommunen upphöra för att spara på det vatten som förnärvarande finns i kranarna. Detta gäller både privat förbrukning samt företag och näringsliv.

Skolor, förskolor och äldreboenden och övriga verksamheter som rör barn och äldre kan fortfarande sparsamt nyttja det vatten som finns i systemet.

Reparationsarbete pågår men vi har ingen prognos för när avbrottet upphör. Informationen uppdateras så snart vi vet mer.

Ucklum och Svenshögen berörs inte av avbrottet.

Bra att veta

I samband med ledningsarbeten eller andra störningar på ledningsnätet kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. I de flesta fall så försvinner missfärgningen om du spolar en liten stund i dina egna kranar. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt.

Ibland kan vattnet vara mjölkaktigt. Detta beror på att luft har kommit in i ledningen i samband med reparation. Om vattnet får stå en liten stund så blir det helt klart. Luft i ledningen påverkar inte vattnets kvalitet i övrigt.

Relaterad information

Klara dig själv i tre dygn, 72 timmar

Mer information om det kommunala vattnet

Senast uppdaterad 2019-10-02