Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Ungdomars åsikter under Lupp!

Under hösten genomförs ungdomsundersökningen Lupp 2020 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i nio av Göteborgsregionens kommuner. Frågorna i enkäten avser att skapa en helhetsbild av ungas situation. Det handlar om allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid. Utgångspunkten är att beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga och ungas egna erfarenheter.

Vad är Lupp?
Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som kommuner, stadsdelar eller regioner kan genomföra för att få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och åsikter.

Hur och när görs Lupp?
Lupp 2020 genomförs i kommunerna Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn under oktober och november. Undersökningen riktar sig till ungdomar som går i årskurs 8 eller andra året på gymnasiet. Majoriteten av ungdomarna kommer att göra undersökningen under lektionstid.

Varför är Lupp en viktig undersökning?
För att kunna stärka det ungdomspolitiska arbetet och utveckla kommunens verksamheter i rätt riktning behövs aktuell kunskap om ungas åsikter, vanor, hälsa och erfarenheter. För att få ett så pålitligt resultat som möjligt krävs att ungdomarna svarar på enkäten. Här spelar föräldrar och lärare en viktig roll i att uppmuntra ungdomarna att delta i undersökningen. Ungdomarnas svar är helt anonyma.

- Ungdomars synpunkter är viktiga att fånga upp, det hjälper oss att utveckla kommunen på ett bra sätt för framtiden. Det är också viktigt ur ett demokratiperspektiv, dels att ungdomarnas synpunkter och erfarenheter tas tillvara, dels att ungdomarna själva kommer till insikt om vikten av att vara delaktiga och engagera sig, säger Agneta Pettersson Bell (ST), ordförande i välfärdsutskottet.

Vad ska Lupp-resultaten bidra till?
En styrka med undersökningen är att resultaten kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag i kommunens verksamheter, över förvaltningsgränserna. Detta stärker förutsättningarna för ett samordnat utvecklingsarbete i kommunen. Resultaten från Lupp kan på olika sätt användas som avstamp i en dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Om LUPP 2020

  • Lupp är en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), läs mer: mucf.se/ungdomsenkaten-lupp Länk till annan webbplats.
  • Nio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.
  • Göteborgsregionen, FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning, läs mer: goteborgsregionen.se/lupp Länk till annan webbplats.
  • Resultaten kommer att presenteras i olika former under våren och hösten 2021.

Senast uppdaterad