Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Stenungsunds kommun följer utvecklingen i Ukraina

Händelseutvecklingen i Ukraina påverkar det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld. Stenungsunds kommun följer utvecklingen noga, i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland.

Rysslands pågående invasion av Ukraina skapar oro i världen, men också hos oss individer.

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft. Det är alltid bra att se över sin egen beredskap för oväntade händelser.

Uppdaterad och pålitlig information

På krisinformation.se hittar du alltid uppdaterad och pålitlig information, både om läget och om hur du kan hantera din egen och andras oro.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Källkritik - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar. Stenungsunds kommun har en nära samverkan med dem och håller en aktuell lägesbild för att vara redo för de olika scenarion som kan uppstå.

Länsstyrelsen Västra Götaland i stabsläge med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina Länk till annan webbplats.

I Stenungsunds kommun finns 111 skyddsrum.

Skyddsrumskarta Länk till annan webbplats.

Det är ägaren av en fastighet som ansvarar för att underhålla skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att skyddsrummen tas om hand och upprätthålls så att skyddsförmågan inte försämras.

Mer information om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Hemskyddsorganisationen delas in i hemskyddsområden (HSO) och Stenungsunds kommuns geografiska område delas in i 11 områden. Varje hemskyddsområde har en bestämd plats som kan fungera som en trygghetspunkt.

Vid en samhällsstörning, extraordinär händelse eller höjd beredskap såsom exempelvis allvarliga olyckor, oväder, utrymningsbehov eller vid krigsfara, kan det uppstå situationer då människor behöver hjälp. Vid en trygghetspunkt ska det då exempelvis finnas möjlighet att få:

 • aktuell krisinformation
 • krisstöd
 • enklare sjukvård
 • vatten och förtäring
 • värma sig

Stenungsunds trygghetspunkter:

 • Hemskyddsområde 1: Kulturhuset Fregatten
 • Hemskyddsområde 2: Skolhuset på Stora Askerön
 • Hemskyddsområde 3: Ekenässkolan
 • Hemskyddsområde 4: Svenshögens föreningslokal
 • Hemskyddsområde 5: Stenungskolan
 • Hemskyddsområde 6: Kristinedalskolan
 • Hemskyddsområde 7: Kyrkenorumskolan
 • Hemskyddsområde 8: Ucklumskolan
 • Hemskyddsområde 9: Hallerna skola
 • Hemskyddsområde 10: Stora Högaskolan
 • Hemskyddsområde 11: Jörlandaskolan

Krisberedskap och civilt försvar Länk till annan webbplats.

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Varningssystemet innefattar information i radio och tv, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik". Ljudsignalen för Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, testas fyra gånger om året.

Testerna görs klockan 15.00 vid dessa datum:

 • 7 mars
 • 13 juni
 • 5 september
 • 5 december

Om larmet går

Viktigt meddelande till allmänheten (msb.se) Länk till annan webbplats.

Många vill engagera sig för att hjälpa drabbade.

Om du vill skänka exempelvis kläder eller pengar ska du inte vända dig till Stenungsunds kommun. Kontakta i stället någon av de organisationer som bedriver sådan verksamhet.

Här har vi samlat några organisationer som hjälper Ukraina.

Rädda barnen Länk till annan webbplats.

Radiohjälpen Länk till annan webbplats.

Läkare Utan Gränser Länk till annan webbplats.

Röda Korset Länk till annan webbplats.

Sverige för UNHCR Länk till annan webbplats.

Svenska kyrkan Länk till annan webbplats.

Om du själv kan bidra med tid och arbete

Frivilligutbildning Länk till annan webbplats.

Frivilliga resursgruppen Länk till annan webbplats.

Frivilliga radioorganisationens hemsida Länk till annan webbplats.

Både vuxna och barn kan känna oro kopplat till händelseutvecklingen. Både krisinformation.se och flera hjälporganisationer samlar information om vad du kan göra om du eller någon i din närhet känner oro och hur du kan prata med barn om oro.

Krisinformation.se – stöd vid oro Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se – prata med barn om oro för omvärldsläget Länk till annan webbplats.

Rädda Barnen – så pratar du med barn om Ukraina Länk till annan webbplats.

Känner du oro för kriget i Ukraina? - Umo Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad