Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-06-28 15.59

Stängning av järnvägsövergångar i centrala Stenungsund

Trafikverket förbereder stängning av de två järnvägsövergångarna vid Södra vägen och Solgårdsdalen. Planering för planfri passage startar omgående. Detta beslutade Stenungsunds kommun och Trafikverket gemensamt vid ett möte under torsdagen.

Med anledning av den tragiska olycka som skedde 30 maj, träffades representanter från Stenungsunds kommun och Trafikverket under torsdagen för att gemensamt ta beslut om säkerhetshöjande åtgärder för de obevakade järnvägsövergångarna vid Södra vägen och Solgården i Stenungsund.

Trafikverket förbereder stängning av två järnvägsövergångar

Trafikverket förbereder stängning av de två järnvägsövergångarna vid Södra vägen och Solgårdsdalen. Under juli månad kommer järnvägsområdet kring de båda övergångarna att stängas av och stängslas in. Själva anläggningarna kring övergångarna kommer sedan att tas bort.

Funktionsutredning kring planfri passage vid Solgårdsdalen

Trafikverket kommer omgående att starta en funktionsutredning av en planfri passage vid läget för Solgårdsdalen. Planering och genomförande av den planfria passagen beräknas ta två år.

Pågående internutredning

Trafikverket informerade kommunen om en pågående internutredning inom Trafikverket som gäller alla plankorsningar längs Södra Bohusbanan. Utredningens syfte är att identifiera undermåliga lösningar, föreslå åtgärder för att öka säkerheten vid dessa övergångar och i förlängningen förhindra olyckor. Kommunen kommer kontinuerligt under utredningen att bjudas in för att få löpande information kring arbetet.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-28