Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2019-05-16 20.30

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 16 maj

Här kan du läsa snabbprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj.

Höjnig av bruknings- och anläggningsavgift för VA

Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften för VA med 5 procent jämfört med nu gällande avgift. Den nya avgiften ska gälla från och med 1 juli 2019. Därefter höjs anläggningsavgiften för VA på nytt med 5 procent jämfört med gällande avgift 31 december 2019. Den nya avgiften ska gälla från och med 1 januari 2020. 

Kommunfullfäktige beslutar också att höja brukningsavgiften för VA med 2 procent jämfört med gällande avgift. Den nya avgiften ska gälla från och med 1 januari 2020. 

Svar på motion om hastighetsbegränsning och övergångsställe på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i den del som avser hastighetsbegränsning
på Göteborgsvägen utanför Montessoriskolan. Hastigheten ändras från 50 km/h till 40 km/h enligt antagen hastighetsplan.

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen, i den del som handlar om övergångsställe
utanför Montessoriskolan, med att det säkerhets- och utrymmesmässigt inte är möjligt med ett
övergångsställe på föreslagen plats.

Svar på motion om fria bad för pensionärer i kommunens simhall

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om fria bad för pensionärer med hänvisning
till att kommunen redan subventioner målgruppen i såväl simhall som exempelvis
idrottshallar och gymnastiksalar.


Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum torsdag den 23 maj.

Senast uppdaterad 2019-05-16