Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2019-06-14 10.52

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 13 juni

Här kan du läsa snabbprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni.

Strategisk plan 2020-2022 Budget 2020

Kommunfullmäktige fastslog fempartigruppens förslag till budget. ”Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020” innehåller budgetramar för drift och investeringar. Kommunfullmäktige beslutade också att fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona.

Fullmäktige beslutade också att förvaltningen får i uppdrag att utreda följande;

  • Ta fram ett faktaunderlag avseende gymnasiets framtida storlek utifrån demografiska underlag med sikte på befolkningsökningen i Vision 2035
  • Ta fram underlag gällande särskolan avseende placering, dimensionering och samordning inom grundskolan
  • Ta fram underlag för hur daglig verksamhet ska bedrivas framöver avseende behov, lokaler och samordning med andra aktörer
  • Ta fram förslag på verksamheter som kan vara lämpliga för att bedrivas som intraprenad.
  • Kommunen får i uppdrag att göra en utredning, med tidsplan och kalkyl, om utvecklingen av Stenungsund Arena med perspektivet Vision 2035

Avsiktsförklaring gällande resecentrum

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna upprättad avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Västfastigheter och Stenungsunds kommun för projektet av ett nytt resecentrum.

Snöröjning på enskild väg

Kommunfullmäktige beslutade att kommunen överlåter ansvaret för snöröjning på enskilda vägar till den enskilde väghållaren men lämnar ett kommunalt bidrag som den enskilde kan ansöka om.

Ärende om mindre förskolor

Kommunfullmäktige beslutade att avveckla Nytorpshöjds förskola. Ucklumskolan ska avvecklas höstterminen 2020 om elevantalet understiger 40 elever.

 

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum torsdag den 20 juni.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-06-14