Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 10 april

Här kan du läsa snabbprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april.

Ändring i principbeslut avseende alkoholservering i Stenungsund Arena

Under onsdagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige att ändra sitt beslut den 21 mars 2016 § 64 om att inte tillåta alkoholservering i Stenungsund Arena.

Kommunfullmäktige beslutade att undanta den befintliga restaurangdelen i principbeslutet.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att hyresgästen ges möjlighet att disponera den nuvarande restaurangdelen för alkoholservering - förutsatt att hyresgästen efter tillståndsansökan beviljas serveringstillstånd.

Mot bakgrund av Arenans närhet till Nösnäsgymnasiet samt kommunens alkohol- och drogpolitiska plan begränsas alkoholserveringen i Stenungsund Arena till:
- Inomhus i nuvarande restaurangdel
- Vardagar mellan kl 17-23, lördag, söndag och helgdag mellan kl 16-23
- Att omfatta öl, vin och cider

Agenda 2030

Kommunfullmäktige fick information av samhällsbyggnadschef Daniel Jerling om hur kommunen arbetar med att nå målen i FN:s ”Agenda 2030”.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till;
• utrota fattigdom och hunger
• förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
• uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
• säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser

-Vi jobbar redan idag med att förverkliga dessa mål i vardagen i våra verksamheter, säger Daniel Jerling, samhällsbyggnadschef i kommunen.

Motion om miljöråd i Stenungsund

Under sammanträdet anmäldes en motion från Liberalerna om att bilda ett miljöråd i Stenungsund.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum måndag den 15 april.

Senast uppdaterad