Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Information om coronaviruset (covid-19)

Skärpta råd förlängs i Västra Götaland

De regionala allmänna råden är framtagna i samråd mellan smittskyddet i länet och Folkhälsomyndigheten och infördes den 29 oktober 2020. Råden har förlängts och gäller minst till och med den 13 december.

För att bromsa spridningen av covid-19 och motverka ökad belastning på hälso- och sjukvården gäller lokala allmänna råd för alla som vistas i Västra Götalands län och skärpta råd för verksamheter i länet.

I samråd med smittskyddet har länsstyrelsen har även fattat beslut om att begränsningen till 50 personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i länet förlängs till och med måndagen den 23 november. På tisdagen den 24 november träder den av regeringen beslutade begränsningen till max 8 personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kraft i hela Sverige.

Alla som vistas i de tre länen uppmanas att:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

  • Skärpta allmänna råd införs samtidigt även för arbetsplatser och verksamheter – som butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

Senast uppdaterad