Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2019-12-30 11.07

Fyrverkeri

Regler om fyrverkerier

I Stenungsunds kommuns ordningsstadga finns information om regler för fyrverkerier. Nya regler gäller också för raketer med styrpinne.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Stenungsunds kommuns ordningsstadgalänk till annan webbplats

Nya regler för raketer med styrpinne

Från och med 1 juni 2019 krävs också tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen. Övriga typer av fyrverkerier påverkas inte av den ändrade bestämmelsen.

Mer om de nya reglerna på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2019-12-30