Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-02-16 11.01

Pressmeddelande: Alliansen i Stenungsund går i opposition

Med anledning av den senaste tidens förändrade förutsättningar i den moderata kommunfullmäktigegruppen i Stenungsund, där flera moderater valt att bli politiska vildar, väljer Alliansen i Stenungsund att gå i opposition.

-Vi har stora utmaningar framför oss i Stenungsund, och det är olyckligt att det har blivit så här. Det politiska läget är låst och vi har svårt att få igenom våra förslag. Vi måste ta ansvar för situationen, och det gör vi bäst genom att nu gå i opposition, säger Sofia Westergren (M), kommunstyrelsens ordförande.

-Vi hade hoppats att det skulle hålla hela mandatperioden, men det mest ansvarsfulla vi nu kan göra är att samla oss i opposition, säger Jan Glimstedt (L).
-Alliansen fick på valnatten 19 av 41 mandat men lyckades de första åren få majoritet. Efter att det blivit moderata avhopp så har oppositionens förslag allt oftare gått igenom med stöd av SD. Detta skapar en instabilitet och oförutsägbarhet som försvårar planering, ledning och utveckling av kommunen, säger Lena Hedlund (KD).

-När vi klev in i detta efter valet 2014 visste vi att situationen i fullmäktige var svår. Nu får vi tillfälle att börja om och visa varför vi vill ha väljarnas förtroende i nästa val. Arbetet kommer dock att ske i en annorlunda form än tidigare, eftersom förutsättningarna ändrats, säger Linda-Maria Hermansson (C).

-Vi kommer nu att samla oss internt för att diskutera hur vi ska driva god och konstruktiv oppositionspolitik. Det blir en nystart, och det kommer att göra oss gott för att till valen nästa år presentera nya förslag och försöka vinna väljarnas förtroende, avslutar Sofia Westergren.
 

För mer information och kommentarer, kontakta:

Sofia Westergren (M)
E-post: sofia.westergren@stenungsund.se
Telefon: 0705-24 52 60

Jan Glimstedt (L)
E-post: jan.glimstedt@telia.com
Telefon: 0707-95 69 83

Linda-Maria Hermansson (C)
E-post: linda-maria.hermansson@telia.com
Telefon: 0706-50 11 37

Lena Hedlund (KD)
E-post: lena.hedlund@stenungsund.se
Telefon: 0768-95 50 80

Senast uppdaterad av Robert Andreasson, 2017-02-16