Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2019-09-27 09.54

Medborgardialog

Medborgardialog

Känner du dig trygg? Polisen tillsammans med kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust vill veta hur du upplever din trygghet där du bor. Dina upplevelser ligger till grund för Polisens och kommunernas satsning inför 2020.

Träffa polisen och representanter från kommunen och diskutera trygghet.

  • 30 september, klockan 13-15, Nösnäsgymnasiet
  • 5 oktober, klockan 10.30-12, Stenungstorg
  • 7 oktober, klockan 16-18, Hasseltorget, Hasselbacken
  • 9 oktober, klockan 16-18, ICA Höviksnäs
  • 12 oktober, klockan 10-12, ICA Skärhamn

Hur upplever du din trygghet i området där du bor?

Via enkäten nedan kan du berätta om hur du upplever din trygghet där du bor. Dina upplevelser är viktiga för oss.

Vad ska medborgardialogerna leda till?

Utifrån den lokala lägesbilden tar Polisen och kommunerna fram konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften. Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser mellan kommun och polis.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2019-09-30