Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-12-12 16.57

Lastbil har läckt diesel i Svenshögen

En lastbil har kört av vägen söder om Svenshögen. En mindre mängd diesel har läckt ut från bränsletanken. Läckaget har stoppats.

Räddningstjänsten har samlat upp det mesta av utsläppet. Det diesel som har kommit ut har hamnat i marken. Räddningstjänsten kommer att ta hand om detta, så att det inte kommer ut i sjön Stora Hällungen.

Olyckan skedde inom vattenskyddsområdet för Stora Hällungen som är dricksvattentäkt. Dricksvattnet är inte påverkat.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Erika Bjernhagen Nilsson, 2017-12-12