Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Kommunen tar tillbaka fastighetsfrågorna till den egna förvaltningen

Sedan 2015 har kommunens helägda bolag Stenungsundshem AB hand om förvaltningen och projekteringen av kommunens alla fastigheter. Kommunen är nöjd med hur Stenungsundshem har skött uppgiften, men kommunen behöver stärka sin styrning av de viktiga fastighetsfrågorna.

Kommunfullmäktige har därför beslutat att ta tillbaka verksamheten i egen regi. Förvaltningen förbereder för att detta ska kunna ske vid årsskiftet.

Kommunens helägda bolag Stenungsundshem har sedan 2015 haft hand om teknisk drift av kommunens lokaler, underhåll, energiarbete samt projektering av om-, till- och nybyggnationer. Kommunen är nöjd med det goda arbete som medarbetarna på Stenungsundshem har utfört.

Fastighetsfrågorna är strategiskt och operativt viktiga för kommunen, bland annat eftersom det rör sig om stora kostnader och eftersom fastighetsfrågorna är viktiga ur miljösynpunkt. Kommunen har därför låtit genomföra en utvärdering av hur fastighetsfrågorna hanteras idag. Utvärderingen visar att kommunen behöver samordna fastighetsorganisationen med kommunens övriga verksamhet samt stärka sin styrning av fastighetsfrågorna. Kommunfullmäktige har därför beslutat att kommunen ska ta tillbaka hanteringen av fastighetsfrågorna från Stenungsundshem AB. Ett viktigt syfte är att skapa nära samarbete kring de komplexa fastighetsfrågorna samt bättre förutsättningar för helhetssyn, tydlighet och styrning.

- Vi har varit väldigt nöjda över hur Stenungsundshem har arbetat med fastighetsfrågorna.. Nu ser vi möjlighet och potential att vässa styrningen och få en helhetssyn rörande vårt fastighetsbestånd, säger Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Marcus Starcke, sektorchef för sektor stödfunktioner.

- Kommunen växer och vi förväntas vara över 30 000 invånare innan 2028 är slut. Vi är i en expansiv fas med ett växande fastighetsbestånd och vi står inför stora investeringar för att möta efterfrågan på våra välfärdstjänster. För att framgångsrikt kunna möta framtiden vill vi samla alla fastighetskompetenser i kommunen och på så vis skapa kortare beslutsvägar, nära samarbete och möjlighet till bredare helhetssyn.

Senast uppdaterad