Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Informationsträff om idéburet offentligt partnerskap

Vad innebär idéburet offentligt partnerskap med Stenungsunds kommun? Finns det områden där vi kan samverka? Föreningar och organisationer är välkomna till en informationsträff den 16 mars klockan 18-20 i Stenungsunds kommunhus.

Kommunen vill undersöka möjligheten till ökat samarbete mellan kommunen och civilsamhället, exempelvis föreningar, studieförbund och trossamfund, med målet att tillsammans bidra till lokal utveckling och delaktighet i samhället.

Vad är idéburet offentligt partnerskap?

Idéburet offentligt partnerskap, förkortat IOP, är ett samarbete mellan kommunen och civilsamhället för att nå ett gemensamt mål. Det kan exempelvis vara kulturverksamhet för ungdomar, fritidsverksamhet för funktionshindrade, arbetsträning för arbetslösa, stödverksamhet eller mötesplatser ungdomar, ensamma äldre, missbrukare eller våldsutsatta kvinnor. Kommunen kan till exempel bidra ekonomiskt, bistå med lokal eller plats till en organisation som i sin tur bidrar med en aktivitet genom ideellt arbete eller egna anställda, kunskap och kompetens eller fysisk utrustning.

När en samarbetsidé identifieras som kan bidra till att uppnå samhällsförbättringar inom kommunens verksamhetsområden tecknas ett avtal mellan kommunen och organisationen. Det är också viktigt att påpeka att ett IOP-samarbete inte är samma sak som föreningsbidrag utan är något utöver organisationens ordinarie verksamhet. Samtidigt får det inte vara något som kan upphandlas och det ska inte finnas något vinstsyfte eller någon konkurrenssituation.

Information och anmälan till informationsträffen

Kommundirektör Kicki Nordberg och utvecklingsledare Alexander Westerberg leder en informationsträff för att informera om vad idéburet offentligt partnerskap är, hur man ansöker och svarar på frågor. Svenska kyrkan som idag har ett pågående IOP-samarbete med kommunen berättar om sina erfarenheter av IOP-samarbete. Även föreningsutvecklaren Mia Marie Johansson finns på plats för att svara på frågor.

Program för informationsträffen

  • Kommundirektör Kicki Norberg hälsar välkomna
  • Presentation – Vad IOP är och hur det fungerar
  • Exempel på pågående IOP-samarbete – Svenska Kyrkan
  • Fika
  • Öppen diskussion

Datum: Onsdag den 16 mars
Tid: Klockan 18.00-20.00
Plats: Stenungsunds kommunhus
Anmälan: Om ni är en organisation eller förening som vill veta mer om IOP-samarbete, diskutera idéer och har kapacitet att ingå ett samarbete för att tillsammans göra en samhällsinstans är ni välkomna att anmäla er senast den 9 mars via anmälningsformuläret: Anmälan - Informationsträff Länk till annan webbplats.

Vänligen ange eventuella allergier i anmälan då det bjuds på lättare fika.

Om ni har frågor kring kommunens arbete gentemot föreningslivet, vänligen kontakta föreningsutvecklare Mia Marie Johansson via e-post forening@stenungsund.se eller per telefon 0303-73 50 89.

Läs mer om IOP samt hur ansökningsprocessen går till: Idéburet offentligt partnerskap - Stenungsunds kommun Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad