Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Inbrott i kommunhuset – personuppgifter inom Socialtjänsten har blivit röjda

Under kvällen den 31 oktober skedde ett inbrott hos Socialtjänsten i kommunhuset. Personuppgifter har röjts och vi kan inte utesluta att även känsliga personuppgifter omfattas.

Information 24 november klockan 10:51

Vi har uppdaterat svaren under "Har kommunen konstaterat att något är saknat?", "Vilka personuppgifter har blivit röjda?" samt "Vad betyder att en personuppgift har blivit röjd?".

Information 3 november klockan 18:34

Vi har uppdaterat svaren under "Vilka personuppgifter har blivit röjda?" samt "Vad betyder att en personuppgift har blivit röjd?". VI har också lagt till frågan "Har kommunen konstaterat att något är saknat?"

Information 3 november klockan 10:17

Vi har tagit fram frågor och svar kring händelsen. Nya frågor kan komma att läggas till, svaren kan också komma att kompletteras.

Vad vi vet idag har inga fysiska dokument försvunnit, men en dator och tre telefoner saknas. Datorn och en av telefonerna har flera lösenordsskydd och vi kan även spåra om någon tagit sig in i dem eller i systemen. Det har inte skett. Den telefon som inte hade lösenordsskydd innehöll samtalsloggar men inte några övriga personuppgifter. Den tredje telefonen var en inaktiv reservtelefon utan någon information i.

Svaret uppdaterat 2023-11-24, klockan 10:51

Någon eller några har tagit sig in i personalkontor och i vissa fall arkivskåp där personakter för pågående ärenden förvaras. Tre verksamhetsområden omfattas av händelsen:

  • Funktionshinder/LSS,
  • Boendesociala kontrakt, det vill säga lägenheter som hyrs ut av kommunen.
  • Våld i nära relation-ärenden.

Även känsliga och integritetskänsliga personuppgifter inom dessa verksamheter har röjts, delvis i form av akter. Se frågan "Vad betyder att en personuppgift har blivit röjd?" om vad ordet röjts innebär.

De vi har bedömt fått sina personuppgifter röjda har fått enskild information om detta per post.

Inget tyder på att personuppgifter kan ha röjts i ärenden som är avslutade hos oss.

Om du har ett pågående ärende inom något av de tre berörda verksamhetsområdena och känner oro kan du ta kontakt med din handläggare.

Svaret uppdaterat 2023-11-24, klockan 10:51

Enligt gällande lagstiftning om personuppgifter så bedömer vi att personuppgifter har röjts av obehörig i de skåp som är uppbrutna och i den telefon som saknade lösenordsskydd. Att en personuppgift är röjd av en obehörig innebär i detta sammanhang att vi inte kan utesluta att gärningspersonen /gärningspersonerna kan ha sett/tittat på informationen.

Svaret uppdaterat 2023-11-24, klockan 10:51

Det finns larm i kommunhuset. Inbrottet har skett innan larmfunktionen i kontorsytorna har aktiverats.

Svaret uppdaterat 2023-11-03, klockan 10:17

Efter inbrottet har vi frigjort resurser internt för att arbeta med och stötta utredningen.

Just nu undersöker vi omfattningen av det inträffade och ser samtidigt över våra rutiner, hur de ser ut, om de följts, om de brister och hur vi i så fall kan förbättra dem. Det är också något vi kommer att se över i den lex Sarah-utredning som startats kring händelsen.

Vi har också kontakt med vårt dataskyddsombud och har den 2 november gjort en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi hjälper också Polisen i det utredningsarbete de startat.

Svaret uppdaterat 2023-11-03, klockan 10:17

Information 2023-11-02 klockan 11:17

Under tisdag kväll skedde ett inbrott hos Socialtjänsten i kommunhuset. Vi undersöker nu omfattningen av händelsen. Personuppgifter har röjts och vi kan inte utesluta att även känsliga personuppgifter omfattas.

– Vi ser såklart oerhört allvarligt på det inträffade. Just nu undersöker vi vad som skett och omfattningen av händelsen, säger Ulf Tolf, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen.

Händelsen är också polisanmäld och Polisen har inlett en undersökning.

En lex Sarah-utredning har startats kring händelsen och vi kommer även göra en anmälan till integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Nyheten kommer att uppdateras.

Kontakt

Har du generella frågor om personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud

dso@göteborgsregionen.se

Vill du nå dem per telefon ringer du till kommunens växel 0303 - 73 00 00

Senast uppdaterad