Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-06-07 08.40

Gemensamma åtgärder för att höja säkerheten kring järnvägsövergångar

Sänkt hastighet, förslag på stängning av två järnvägsövergångar och röjning av sly är kortsiktiga åtgärder som ska genomföras för att höja säkerheten vid järnvägsövergångar i Stenungsund. Detta beslutade Stenungsunds kommun och Trafikverket gemensamt vid ett möte under måndagen.

Under måndagen träffades representanter från Stenungsunds kommun och Trafikverket för att gemensamt ta beslut om säkerhetshöjande åtgärder för de obevakade järnvägsövergångarna vid Södra vägen och Solgården i Stenungsund.

- Nu söker vi en trafiksäker lösning som kan komma till stånd omgående, säger Bo Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund.

Hastighetssänkning och stängning av två järnvägsövergångar

Under mötet beslutades att hastigheten på tågen ska sänkas till 40 km/h. Hastighetssänkningen började gälla direkt på morgonen den 6 juni. Trafikverket ska också säkerställa att röjning av sly utförs inom de närmaste veckorna för att öka sikten för både lokförare och de personer som passerar järnvägsövergångarna.

En tjänsteskrivelse kommer att gå upp till det extrainsatta sammanträdet för kommunstyrelsen den 11 juni. Kommunstyrelsens ordförande i Stenungsunds kommun, Bo Pettersson, yrkar då på att stänga de två obevakade järnvägsövergångarna vid Södra vägen och Solgården. Beslut tas i kommunfullmäktige den 25 juni.

Vid beslut att stänga de två järnvägsövergångarna kommer Trafikverket att sätta upp staket vid övergångarna som gör det omöjligt att passera i området.
Möjligheten att sätta upp bommar som en kortsiktig åtgärd är inte möjlig, enligt Trafikverket. Processen med projektering, upphandling och genomförande i säkerhetssystemet kan ta flera år.

- Att sänka hastigheten är den snabbaste åtgärden vi kan göra. Men vi arbetar också för lösningar på lite längre sikt tillsammans med kommunen, säger Erik Lööv som är chef för Underhållsdistrikt Väst på Trafikverket.

Planskild korsning vid Solgården

Under mötet beslutade Trafikverket och kommunen enhälligt om en gemensam inriktning att korsningen vid Solgården ska vara en planskild korsning så snart som möjligt. Processen med projektering startar omgående. Kommunen och Trafikverket går vidare med hur projektet ska finansieras.

Senast uppdaterad 2018-06-07