Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Från vänster: Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsunds kommun, Evike Sandor, tf kommundirektör, Tjörns kommun, Henrik Lindh, kommundirektör Orust kommun. Från Polisen: Carl Besslinger, kommunpolis och Kjell Olsson, lokalpolisområdeschef

Fortsatt arbete för att fånga upp unga i riskzon

Arbetet för att fånga upp ungdomar i Tjörn, Orust och Stenungsund som riskerar missbruk eller kriminalitet kommer att fortsätta 2021. Det lovar polisen och de tre kommunerna i det nya medborgarlöfte för nästa år som nu är klart.

Polisen och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust har sedan 2017, då det första gemensamma medborgarlöftet togs fram, arbetat tillsammans för att fånga upp ungdomar som riskerar missbruk eller kriminalitet.

Ett resultat av arbetet är att anmälningarna av framför allt narkotikabrott för eget bruk ökat sedan 2017, vilket inte nödvändigtvis behöver betyda att brottsligheten faktiskt har ökat.

– Ju aktivare polisen är desto fler brott uppdagas. När vi upptäckte fler ungdomar kunde vi snabbare uppmärksamma föräldrar, skola och sociala myndigheter på problemet, säger Carl Besslinger, kommunpolis i Stenungsund.

Samverkan mellan skolorna

Många av ungdomarna är väldigt unga och därför väljer polisen och kommunerna att behålla samma inriktning som tidigare i medborgarlöftesarbetet 2021. Polisen kommer att fortsätta arbete för tidig upptäckt, bland annat genom samverkan med skolorna.

– Vi ser att ett långsiktigt arbete kommer att ge resultat så småningom. Vi har arbetat mycket mot skolorna och fått väldigt bra feedback från föräldrar i år. Det tar några år för att nå ut på ett bra sätt gentemot föräldrarna, så vi kommer att fortsätta med de insatser som pågår, säger Ulf Darell, kommunpolis i Tjörn och Orust.

Ett konkret uttryck för det arbete som sker är att polisens yttre personal har delat upp områdets skolor mellan sig som sina ansvarsområden, vilket har inneburit snabba kontaktvägar och förbättrat samarbete med respektive skola. Polisen kommer även att ha ett fortsatt fokus på hastighet och drogpåverkade förare, och lovar att genomföra minst 15 särskilt riktade insatser mot trafik och droger.

– Även här kommer vi att ha fokus på unga i riskzon. Det är ett problem i alla våra kommuner, säger Ulf Darrell.

Kommunerna lovar under 2021 att genomföra föräldrastärkande insatser, samt insatser för att minska kriminaliteten och droganvändningen bland ungdomar. Kommunerna lovar också insatser för ökad trafiksäkerhet, liksom fysiska åtgärder för att öka den upplevda tryggheten.

Mer information

Läs medborgarlöftet Länk till annan webbplats.
Medborgarlöften och lokal samverkan Länk till annan webbplats.
Polisens föräldraskola om drogmissbruk Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad