Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Foto: Försvaret

Försvarsmakten övar utanför Stenungsund

Mellan 19 april och 18 maj genomför Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) förbandsövningar i skärgårdsområdet mellan Göteborg och Lysekil. Detta medför att militär personal, fartyg och båtar med stor sannolikhet både kommer att höras och synas något mer än vanligt i skärgården.

Syftet med övningarna är att träna förbandets grundläggande förmågor och säkerställer att inneliggande värnpliktskull efter avslutad utbildning kan krigsplaceras.

- Möjligheten att genomföra övningar är en förutsättning för att vi ska kunna utbilda ny personal och upprätthålla våra förmågor över tiden. Likaså är möjligheten att öva i en realistisk och verklighetsnära miljö en förutsättning för utvecklingen av amfibieförband. Vårt uppdrag efter återetableringen är att hålla våra krigsförband redo för det yttersta. Vi ska även sätta upp nya förband och främst då femte amfibiebataljonen. Med ytterligare en amfibiebataljon i Göteborg ökar vi inte bara vår förmåga att verka i flera riktningar samtidigt utan också vår förmåga att permanent skydda viktig infrastruktur längs västkusten. Infrastruktur vars funktion är minst lika avgörande för Sverige såväl idag som vid kris eller krig, säger överste Fredrik Herlitz, chef för Älvsborgs amfibieregemente, i ett pressmeddelande.

Övningarna kommer framför allt pågå dagtid och genomföras på Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält men i dialog, med enskilda markägare och kommuner har tillstånd även godkänts för att bedriva viss verksamhet på civil och kommunal mark.

Verksamheten kommer framför allt att märkas av i form av en ökad båttrafik, då fartyg och båtar utgör är förbandens främsta transportmedel. Det är därför viktigt att allmänheten känner till och följer de anvisningar som finns gällande exempelvis skjutfältsavlysningar och förtöjning av båtar. Detaljerad information finns att läsa på forsvarsmakten.se och sidan ”För båtfolk”.

Under övningarna pågår endast lösskjutningar och inga skarpskjutningar.

Här övar Försvarsmakten i närheten av Stenungsund

En stor mängd båttrafik kommer förekomma inom område Hakefjorden, Askeröfjorden. Vidare kommer vi öva på flertalet av öarna mellan Åstol och Svenshögen. Försvarsmakten planerar också moment på Källön vid Tjörnbron samt i närheten av Tjörnbrons camping. Efter förutsättning att tillstånd medges från markägare planeras moment på Farholmarna samt Galterön.

Senast uppdaterad