Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Försvarsmakten övar

Under vecka 40-41 (3-12 oktober) genomför Amfibieregementet i Göteborg en höstövning i skärgårdsområdet mellan Halmstad och Strömstad. Övningen syftar till att öka marinens förmåga att försvara västkusten mot ett väpnat angrepp.

Detta medför att militär personal, fartyg och båtar med stor sannolikhet både kommer att höras och synas något mer än vanligt i skärgården.

Övningarna kommer framförallt pågå dagtid men till viss del även kväll och natt. Vi övar både på Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält men även på civil och kommunal mark, efter tillstånd och dialog med enskilda markägare och kommuner.

Verksamheten kommer framförallt att märkas av i form av en ökad båttrafik, då fartyg och båtar utgör förbandens främsta transportmedel.

Här kommer det att övas i vårt område (Kungälv, Stenungsund och Tjörn):

En stor mängd båttrafik kommer förekomma inom område Hakefjorden, Askeröfjorden. Vidare kommer försvarsmakten att öva på flertalet av öarna mellan Åstol och Svenshögen. Försvarsmakten planerar också moment på Källön, Lilla Brattön, Björholmarna, Farholmarna samt Galterön. Övning med närlys och eventuellt lösskjutningar kommer att förekomma.

Senast uppdaterad