Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Fastighet blir en del av kommunens verksamhet

Sedan 2015 har Stenungsundshem på uppdrag av kommunen skött driften och projekteringen av kommunens fastigheter. Vid årsskiftet tar kommunen tillbaka verksamheten. Ansvaret för kommunens fastighetsfrågor kommer då att hanteras av den nya fastighetsenheten inom sektor stödfunktioner.

Kommunfullmäktige beslutade i september att ta tillbaka hanteringen av kommunens fastigheter från Stenungsundshem. Kommunen är nöjd med det goda arbete Stenungsundshem har utfört åt kommunen. Syftet med förändringen är att skapa ett nära samarbete kring de komplexa fastighetsfrågorna samt bättre förutsättningar för helhetssyn, tydlighet och styrning.

Under hösten har förvaltningen i samarbete med fackliga parter och medarbetare på Stenungsundshem arbetat med att planera för förändringen. Marcus Starcke, sektorchef för stödfunktioner, är nöjd med utfallet av höstens arbete.

– Vi har haft bra samtal med fackliga parter och är glada över att nästintill alla medarbetare som blivit erbjudna en ny tjänst i Stenungsunds kommun har tackat ja. Tillsammans ska vi nu arbeta för att bygga en modern fastighetsorganisation som ger sektorerna goda förutsättningar att fokusera på sin verksamhet.

Senast uppdaterad