Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Distansundervisning för Nösnäsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Stenungsund

Med bakgrund till Folkhälsomyndighetens förnyade riktlinjer för gymnasie- och vuxenutbildning, så fattade kommunstyrelsens ordförande idag beslut om att Nösnäsgymnasiet och vuxenutbildningens undervisning huvudsakligen kommer att bedrivas på distans.

Detta innebär att elever från och med imorgon torsdag den 19 mars kommer ta del av undervisningen via digitala verktyg. Lektionerna för eleverna på Nösnäsgymnasiet kommer att genomföras enligt schema och lärare kommer att ta närvaro för samtliga elever.

Då både Nösnäsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Stenungsunds kommun har flera yrkesutbildningar kan undantag komma att ske för dessa elever då vissa kursmoment ej går att genomföra på distans. Även elever som är i behov av stärkt handledning kan komma, att vid enstaka tillfällen, få undervisning på respektive skola. Skolförlagd undervisning kommer då att ske i små grupper.

Gymnasiesärskolans verksamhet kommer ej att ske på distans utan fortsätter som vanligt skolförlagt.

Skolornas lokaler hålls öppna för personal som kommer att arbeta på plats samt för elever som till exempel behöver hämta skolmaterial. Samtliga berörda elever får detaljerad information rörande undervisningen av sina mentorer.

Beslutet gäller till vidare och kan komma att omprövas om nya rekommendationer ges.

Senast uppdaterad