Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Dags för medborgarundersökning i Stenungsunds kommun

Nu är det dags för Statistikmyndigheten SCB:s årliga medborgarundersökning där invånare i Stenungsund får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande de upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

- Det är viktigt för oss att få lyssna till invånarna i Stenungsund och hur de upplever sin kommun. Våra verksamheter utvecklas hela tiden för att skapa värde till de personer som vi finns till för. Jag vill verkligen uppmuntra alla som har fått enkäten att svara på den, säger Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Stenungsunds kommun.

Fakta om SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Senast uppdaterad