Företags- och affärsutveckling

Stenungsunds kommun vill skapa tillväxt som är uthållig och hållbar! På det lokala planet samverkar vi med företagsorganisationer för att stärka och stödja näringslivsutvecklingen i kommunen. Regionalt samarbetar vi med Business Region Göteborg för att öka etableringar, stödja företags- och branschutveckling samt skapa förutsättningar för regionens tillväxt.

Det finns flera organisationer som kan bistå med information till dig som vill utveckla och stärka ditt företag:

Företagsfinansiering

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat ska bidra till nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion.

Västra Götalandsregionen - Företagsfinansiering Länk till annan webbplats.

ALMI

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet.

Almis hemsida Länk till annan webbplats.

Redo för att växa med företaget?

Programmet Expedition Framåt är indelat i etapper för att stötta företagen i olika tillväxtfaser. Det kan handla om att anställa sin första medarbetare, skapa ordning och reda i företaget eller att utveckla ledarskapet, marknadsföringen, försäljningen och organisationen.

Expedition Framåt Länk till annan webbplats.

Miljöbron

Miljöbron erbjuder företag kostnadsfri hjälp att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Genom att förmedla kompetenta studenter fungerar Miljöbron som en länk mellan näringslivet och högskolorna i Västra Götaland.

Företag kan få hjälp med frågor som handlar om allt från miljöledning och transporter till energiteknik och produktutveckling.

Miljöbron Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivning

Kommunen erbjuder företag och organsationer rådgivning kring energi och klimat. Företag har ofta stor potential att spara energi och pengar, till låg eller ingen investeringskostnad. Rådgivningen kommer gärna ut till ert företag och agerar bollplank kring energieffektivisering. 

Energi- och klimatrådgivning

Företagsakuten

Oavsett företag och verksamhet kan företaget drabbas av ekonomiska svårigheter. Plötsligt inser du att det inte står rätt till med företagets ekonomi. Företagsakuten med mångårig kunskap och engagemang har då möjlighet att hjälpa dig.

Företagsakuten är en icke-vinstdrivande, offentligt finansierad verksamhet som hjälper dig att koppla greppet och göra en översyn. Kostnadsfritt.

Företagsakuten Länk till annan webbplats.

Har du praktikplatser att erbjuda?

Genom praktikplatsen.se förmedlas praktikplatser, studiebesök och andra arbetslivskontakter till grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning, högskola och arbetsmarknadsenheter.

Samarbete med praktikplatsen.se innebär att du som arbetsgivare på ett smidigt sätt kan få kontakt med skolelever, studenter och arbetssökande som är intresserade av just din arbetsplats.

www.praktikplatsen.se Länk till annan webbplats.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) hjälper företag kostnadsfritt med:

  • Information och råd om EU-regler och finansiering
  • Förmedling av internationella affärspartners
  • Service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbete

Enterprise Europe Networks hemsida Länk till annan webbplats.

Exportfrämjande - Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör de genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

Business Swedens hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad