Stenungsunds kommunvapen

Företagsforum

Kommunen har ett företagsforum. Där kan vi ta upp frågor från företagare som rör flera av kommunens verksamheter. Ett exempel är frågor kring större etableringar.

Företagsforum består av handläggare från:

  • Mark Exploatering
  • Plan
  • Bygglov
  • Miljö Hälsoskydd
  • Vatten och avlopp
  • Näringslivsutvecklare (sammankallande).

Vid behov kan andra kompetenser kallas in, till exempel inom räddningstjänst eller trafik.

Du är välkommen att höra av dig till vilken verksamhet du vill. Är du osäker på var du ska vända dig kan du kontakta vår näringslivsutvecklare.

Hur går det till?

På ett företagsforum träffar du hela gruppen på en gång. Det fungerar som ett vägledande forum. Det är inget beslutande forum.

Kommunens handläggare har ett förmöte tre veckor innan företagsforumet. För att du ska få ut så mycket som möjligt bör vi ha ditt ärenden eller dina frågor innan dess.

Vi har fyra planerade företagsforum per år. Vi kan ta upp tre ärenden per gång. Vid behov kan vi sätta in extramöten.

På mötet får du veta hur du kommer vidare i ditt ärende. Du får mötesanteckningar skickade till dig efter mötet.

Kontakt

Näringsliv

Medborgarservice
0303 - 73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-06-26