Stenungsunds kommunvapen

Ett enat Bohuslän

Nu är det dags: att tillsammans bygga ett riktigt starkt och attraktivt varumärke och göra Bohuslän känt i världen. Ett enat Bohuslän, där näringsliv, kommuner och organisationer tillsammans stärker förutsättningarna och utvecklar besöksnäringen i Bohuslän.

2012 utsågs Bohuslän till en av fem nationella pilotdestinationer med särskilt stöd från Tillväxtverket. Under det projektet togs flera steg i en gemensam anda.

Ett enat Bohuslän

Samtliga kommuner i Bohuslän undertecknade en avsiktsförklaring för offentlig samverkan kring besöksnäringen, som benämns just ” Ett enat Bohuslän”, det är kommunernas överenskommelse om att arbeta tillsammans för och med besöksnäringen i Bohuslän. Utifrån avsiktsförklaringen har en handlingsplan formulerats och en struktur för hur kommunerna ska arbeta gemensamt med olika frågor.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-03-09