Stenungsunds kommunvapen
Driva företag

Driva företag

Vad behöver jag veta för att driva mitt företag? Här hittar du information om bland annat vad du behöver tänka på när du anställer personal, hur hanterar du skatter, bokföring, deklarationer, försäkringar och olika juridiska frågor.

Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden (BFN) är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Bokföringsnämndens hemsidalänk till annan webbplats


Skatteverket

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Skatteverket tar emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag.

Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats


Skatteposten

Skatteposten är ett e-informationsbrev som har ca 6 000 prenumeranter i Sverige men också utomlands. Målgruppen är redovisare och personer som arbetar med ekonomi.

För att bli prenumerant, maila till Martin.Pernheim@skatteverket.se och anmäl ditt intresse.


Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är arbetsförmedlingens viktigaste uppgift.

Arbetsförmedlingens hemsidalänk till annan webbplats


Företagarna Stenungsund, Tjörn

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Företagarnas arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarnas hemsidalänk till annan webbplats


Verksamt.se

Samlad service från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag.

Till verksamt.selänk till annan webbplats


Företagsfinansiering

Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat ska bidra till nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion.

Västra Götalandsregionen - Företagsfinansieringlänk till annan webbplats


Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) hjälper företag kostnadsfritt med:

  • Information och råd om EU-regler och finansiering
  • Förmedling av internationella affärspartners
  • Service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbete

Enterprise Europe Networks hemsidalänk till annan webbplats

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-13