Driva företag

Vad behöver jag veta för att driva mitt företag? Här hittar du information om bland annat vad du behöver tänka på när du anställer personal, hur hanterar du skatter, bokföring, deklarationer, försäkringar och olika juridiska frågor.

Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden (BFN) är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Bokföringsnämndens hemsida Länk till annan webbplats.

Skatteverket

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Skatteverket tar emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag.

Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är arbetsförmedlingens viktigaste uppgift.

Arbetsförmedlingens hemsida Länk till annan webbplats.

Företagarna Stenungsund, Tjörn

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Företagarnas arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarnas hemsida Länk till annan webbplats.

Verksamt.se

Samlad service från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag.

Till verksamt.se Länk till annan webbplats.

Företagsfinansiering

Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat ska bidra till nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion.

Västra Götalandsregionen - Företagsfinansiering Länk till annan webbplats.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) hjälper företag kostnadsfritt med:

  • Information och råd om EU-regler och finansiering.
  • Förmedling av internationella affärspartners.
  • Service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbete.

Enterprise Europe Networks hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad