Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-06-14 16.23

Nordvästsvenska initiativet

Tjörn, Stenungsund och Orust arbetar vidare med infrastrukturen

Den 13 juni träffades företagare, kommunala tjänstepersoner och politiker i STO-kommunerna för att diskutera infrastrukturen i regionen. Det var ett möte som handlade om den gemensamma satsningen Nordvästsvenska initiativet.

Inbjudna var bland andra Västra Götalandsregionens representanter Max Falk och Ulrika Bokeberg som är tjänstepersoner inom infrastrukturutveckling. De redogjorde för de nationella
och regionala planerna samt tidpunkter för dessa.

Samtliga deltagare var eniga om att vi kommit långt i våra ambitioner att arbeta för de tre prioriterade områdena i Nordvästsvenska initiativet: 

·  förbättring av väg 160
·  överfarten Orust, Stenungsund samt
·  södra Bohusbanan 

Här presenteras en sammanfattning av eftermiddagen i några punkter:
 
Samhällsekonomisk analys klar under hösten för en eventuell ny broförbindelse.
Remissvar 6 oktober för regional plan.
Synpunkter och argument till Nationell plan lämnas i augusti 2017.
Regeringsbeslut mars/april 2018.
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Södra Bohusbanan, enligt nationell plan.
Möjlighet att det under 2025 blir byggstart för väg 160                                                   Resecentrum Stenungsund förväntas stå klar 2021.
Nösnässtudie/ Hallerna klar i höst – avlastning för väg 160.
40 min Uddevalla-Stenungsund-Göteborg, där kvartstrafik önskas – endast i samband med dubbelspår.
Arbetet i kommunalförbunden är oerhört viktigt.
 
Representanterna från näringslivet som fanns på plats underströk vikten av att näringslivet engagerar sig tillsammans med kommunerna i dessa frågor, för att få en ökad styrka. Bland
annat diskuterades alternativ som vägavgifter för att finansiera vissa infrastruktursatsningar.      En lösning som används på andra platser i landet.

Efter mötet kan vi konstatera att det finns ett starkt engagemang från alla
parter för att säkra tillväxten för både befolkning och näringsliv i STO-regionen.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-06-15