Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Stenungsunds kommun tappar i företagsklimatranking

Stenungsunds kommun hamnar på plats 76 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. År 2021 var kommunens placering på plats 66.

– Stenungsunds kommun tappar något i den totala placeringen, men det löpande arbetet gentemot näringslivet fortgår. Under 2022 har vi påbörjat arbetet med det näringslivsstrategiska programmet, säger Olof Lundberg kommunstyrelsens ordförande.

I 2022 års enkät till företagarna, som ligger till grund för Svenskt Näringslivs ranking, har Stenungsund kommuns betyg försvagats något. År 2021 hade kommunen ett sammanfattande betyg på 3,55 för företagsklimatet i kommunen, i år landar betyget på 3,51.

Störst ökning i enkäten får betyget för företagens engagemang för företagsklimatet. Frågan kopplat till konkurrens från kommunens verksamheter minskade mest i jämförelse med 2021. Bäst resultat i enkäten i jämförelse med föregående år får kommunen i frågan allmänhetens attityder samt mobilnät och bredband.

– Under mitt år som näringslivschef har jag sett att det finns ett stort engagemang hos företagen i Stenungsunds kommun, vilket verkligen är viktigt för utvecklingen av kommunen. Det avspeglar sig även tydligt i resultatet av enkäten som visar att betyget kopplat till företagens engagemang har ökat mest. Där kommunen får lägst betyg är ”information till företagen” och ”upphandling”, där vi arbetar aktivt med att förbättra informationen i våra olika kanaler. Gällande upphandling har vi också ett pågående förbättringsarbete. Bland annat kan man som företagare boka en upphandlare för enskilt möte, säger näringslivschef Jessica Waller.

Nätverkande för företagare i Stenungsunds kommun

Stenungsund kommun samarbetar med bland annat Företagarna Stenungsund & Tjörn för att skapa olika forum för företagare i kommunen att samverka, utbyta erfarenheter och idéer.

Till exempel anordnas det regelbundet kostnadsfria frukostträffar, digitala workshops och informationsträffar. Kommunen kommer även inom kort att starta upp ett inköpsnätverk tillsammans med Hogia.

– Nätverkande är viktigt för utvecklingen av företagen. Det skapar möjligheter för kommunen och företagen att samverka och är en bra arena för kommunen att berätta om vad vi gör för näringslivet, säger Jessica Waller.

På kommunens webbsida för näringsliv och arbete kan du se vilka arrangemang som anordnas för dig som företagare, anmäla dig till kommunens nyhetsbrev för företagare samt anmäla dig till mejlutskick för Frukostklubben: Näringsliv och arbete (stenungsund.se)

Kommunen informerar även löpande om information, tips och utbildningar för dig som företagare via kommunens Linkedin.

I år rankas Stenungsund kommun:

 • Plats 5 i Göteborgsregionen
 • Plats 14 i Västra Götalandsregionen
 • Plats 76 bland Sveriges 290 kommuner

Topp 10:

 1. Vårgårda kommun
 2. Staffanstorp kommun
 3. Solna kommun
 4. Danderyd kommun
 5. Trosa kommun
 6. Burlöv kommun
 7. Herrljunga kommun
 8. Höganäs kommun
 9. Härryda kommun
 10. Götene kommun

Läs mer: Du hittar mer information om rankingen på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Fakta: Svenskt Näringslivs enkät

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Rikssnittet för företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Sveriges kommuner är 3,29 på en 6-gradig skala där 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre. Snittet för Västra Götalands län är 3.5.

Svenskt Näringslivs ranking av landets 290 kommuner 2022 presenterades den 28 september.

Senast uppdaterad