Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Jessica Waller är ny näringslivschef i Stenungsunds kommun

Jessica Waller är ny näringslivschef i Stenungsund

Jessica Waller blir ny näringslivschef i Stenungsunds kommun. Hon kommer närmast från tjänsten som näringslivsstrateg i Kungälvs kommun.

Jessica Waller har en gedigen erfarenhet av att jobba mot näringslivet och med utvecklingsarbete. De senaste 20 åren har Jessica bland annat, förutom sin senaste tjänst som näringslivsstrateg, också arbetat som näringslivschef i Härryda kommun. Hon har även arbetat med näringslivsfrågor i Möndals stad och på Business Region Göteborg Jessica har även arbetat i Lyon, Frankrike, med att hjälpa företag inom automotive att etablera sig i Sverige.

- Det känns bra att få in en person som Jessica med hennes långa och breda erfarenhet gällande näringslivet. Vi har arbetat strategiskt och fokuserat med att förbättra arbetet mot näringslivet och vi börjar se resultat av det nu. Vår nya näringslivschef kommer att samordna vårt nuvarande arbete och fortsätta utveckla förvaltningens arbete med att bli en serviceorganisation med myndighetsansvar, säger Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förstärkt utvecklingsarbete

Stenungsund är en utpräglad näringslivskommun med starkt och diversifierat näringsliv. Kommunens utvecklingsarbete med att förbättra företagsklimatet i kommunen har stärkts under de senaste åren. Under 2020 genomfördes över 100 företagssamtal och kommunledning tillsammans med ledande politiker har besökt företag runt om i kommunen. Tjänstepersoner från sektor samhällsbyggnad, upphandling och medborgarservice har också blivit utbildade av företagarorganisationen Företagarna i småföretagarnas förutsättningar och villkor.

I den senaste Insiktsmätningen, som är en temperaturmätare på hur företagare upplever sig bemött och behandlad av kommun i olika myndighetsärenden, gjorde Stenungsunds kommun en rekordökning. Kommunen är den kommun som klättrat mest i Göteborgsregionen sedan förra året och är även en av de kommuner som gjort störst förbättringsresa över tid.

-Jag ser fram emot att få lära känna företagen i Stenungsunds kommun och utveckla det samarbetet som redan finns. Jag tror att min långa erfarenhet av att ha jobbat såväl kommunalt, regionalt som internationellt, kan bidra till det fantastiska arbete med att utveckla företagsklimatet som mina kommande kollegor har påbörjat, säger Jessica Waller.

Jessica Waller tillträder sin tjänst den 19 augusti.

Senast uppdaterad