Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Återvinningscentralen Kläpp slutar ta emot farligt avfall från företag den 1 mars

Som företagare kan du från den 1 mars inte längre lämna farligt avfall på återvinningscentralen. I stället behöver du vända dig till ett företag som tar hand om det farliga avfallet på ett säkert och miljövänligt sätt.

Bakgrunden är en ny, skärpt lagstiftning från Naturvårdsverket. Allt farligt avfall från företag behöver registreras och klassas. Därför kan återvinningscentralerna inte längre ta emot det. De nya reglerna gäller från 1 mars i år. 

Vad är farligt avfall?

Exempel på farligt avfall är:

  • färg
  • lösningsmedel
  • kemikalier
  • tryckimpregnerat trä
  • asbest.

Företag kan fortfarande lämna allt annat grovavfall på återvinningscentralen, till exempel trasiga möbler.

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför införde Naturvårdsverket 2020 en skyldighet för företag att registrera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Det här ingår också i den nya gemensamma avfallsplan som kommunerna i Göteborgsregionen tagit fram. De flesta kommuner i göteborgsrgionen har redan infört samma rutin.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vem kan jag vända mig till istället?

Mer information om vilka företag du kan vända dig till, som kan ta hand om det farliga avfallet, finns på Kläpps sida:

Återvinningscentralen Kläpp

Senast uppdaterad