Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn och den idéburen sektorn. I dagsläget har Stenungsunds kommun tre IOP:er med idéburna organisationer.

Syftet med IOP är att stötta en verksamhet som hanterar en samhällsutmaning och ge dem möjlighet att aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen. IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs eller drivs av en idéburen organisation där den offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan lösas på egen hand.

Ett avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till samt tidsram för partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller ett verksamhetsstöd till föreningar/organisationer.

Våra samarbeten

Idag finns tre IOP:er mellan Stenungsunds kommun och idéburna organisationer.

  • Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Stenungsunds kommun och Svenska kyrkan, second handbutik.

  • Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Stenungsunds kommun och Kvinnojouren i Stenungsund 2020

  • Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Stenungsunds kommun och Svenska kyrkan, Pelikanen (Stödcentrum för barn & unga som har erfarenhet av att växa upp i en miljö präglad av missbruk, psykisk ohälsa & våld)

Kontakt om IOP

Om du är intresserad av att komma i kontakt med Stenungsunds kommun för att påbörja samtal om ett IOP är du välkommen att skicka e-post till kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad