Företagslotsen

Kommunen har en företagslots som guidar företag i frågor som rör flera av kommunens verksamheter. Företagslotsen är ett vägledande forum där företag som till exempel vill göra en större etablering kan diskutera olika frågor.

Är du på gång eller intresserad av att till exempel etablera dig i Stenungsund kan du kontakta företagslotsen. Företagslotsen är ett vägledande forum där inga beslut fattas.

Företagslotsen består av handläggare från:

  • Exploatering
  • Bygg Miljö
  • Infrastruktur; trafik-, vatten- och avloppsfrågor

Vid behov kan även andra kompetenser kallas in som exempelvis räddningstjänsten.

Hur går det till?

Efter din kontakt med oss har kommunens handläggare ett förmöte, det sker ungefär tre veckor innan inplanerat företagslotsmöte. För att du ska få ut så mycket som möjligt behöver vi ha ditt ärende och dina frågor i god tid innan vårt förmöte.

Du blir sedan kallad till ett gemensamt företagslotsmöte med representanter från företagslotsen. Om ditt möte hålls digitalt skickar vi ut en Teams-länk i kallelsen. Under mötet får du presentera ditt ärende och gemensamt diskuterar vi om hur ärendet ska drivas vidare. Du får mötesanteckningar skickade till dig efter mötet.

Företagslotsmöte

Kontakta kommunen Länk till annan webbplats. och ange att du vill boka möte med företagslotsen

Senast uppdaterad