Information till feriehandledare

Här finns information för dig som är handledare för feriearbetare.

Anställningsperioder

Feriearbetet delas in i tre perioder. Vissa feriearbeten är schemalagda och följer därför inte de tre angivna perioderna. Perioderna ser ut på följande sätt:

 • Den första perioden ligger mellan veckorna 24 - 26
 • Den andra perioden ligger mellan veckorna 27 - 29
 • Den tredje perioden ligger mellan veckorna 30 - 32

Arbetstid

Ungdomarna arbetar 5 tim/dag (25 tim/vecka) under tre veckor, max 75 tim/period. En ferieungdom arbetar bara måndag-fredag, ej obekväm arbetstid, undantag för dem som feriearbetar i gästhamnen. Arbetsplatsen informerar ungdomarna om arbetstider.

Om ni är osäkra på hur barn och ungdomar får arbeta kan ni läsa mer i Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får barn och ungdomar arbeta":

Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43), broschyr - Arbetsmiljöverket (av.se) Länk till annan webbplats.

Vill ni att ungdomarna ska arbeta fler timmar/period får ni stå för den kostnaden.

Information om feriearbetarna

Vi kommer att skicka listor till er. Här kommer ni att se vilka ungdomar som placerats på er arbetsplats. Vi skickar med namn och telefonnummer på ungdomarna. Om det sker förändringar skickar vi nya listor på de förändringarna.

Kontakta feriearbetare

Vi uppmanar feriearbetaren att ta kontakt med handledaren på arbetsplatsen i god tid innan feriearbetet börjar. Vi vet också att det inte alltid sker. Har ni inte hört något från feriearbetare, ta kontakt med personen en vecka innan hen ska börja arbeta.

Det är också bra att feriearbetaren får information om sina arbetsuppgifter, arbetstider samt får namnet på sin handledare.

Introduktion

Tänk på att ge feriearbetaren en bra introduktion och var noga med att ge instruktioner inför varje ny arbetsuppgift. En handledare ur personalgruppen ska finnas med feriearbetaren under hela perioden.

Arbetskrav

I Stenungsund har vi feriearbete, inte feriepraktik, vilket innebär att vi ska kunna ställa krav på motprestation. Självklart ska detta ställas i relation till varje ungdoms förmåga och med tanke på ålder.

Information

Den information feriearbetaren får till sig är:

 • Arbetsplats, namn och telefonnummer till handledaren
 • AA-konto
 • Löner för olika åldersgrupper
 • Nordeas anmälan om kontonummer
 • Jämkningsblankett

Tjänstgöringsrapport

Ungdomen kommer själv att logga in på P-mobile eller via dator på arbetsplatsen
med eget AA-konto

Handledaren rapporterar endast in frånvaro omgående till feriearbete@stenungsund.se.

Frånvaro

Den enda frånvaroorsak en feriearbetare kan ha är sjukdom. Feriearbetaren ska arbeta den period som hen fått erbjudande om. Blir feriearbetaren sjuk under perioden ska hen ringa till arbetsplatsen och meddela sin frånvaro. Perioden ska inte förlängas vid frånvaro.

Försäkringar

Feriearbetaren har via arbetsgivaren en arbetsskadeförsäkring.

Timlön 2021:

 • Ungdomar under 16 år - 72 kr/tim
 • 16 till och med 17 år - 81 kr/tim
 • 18 år - 89 kr/tim
 • De medarbetare som fyllt 19 år följer Stenungsunds kommuns riktlinjer för löneinplacering.

Timlöner 2022 är ännu inte klara.

Lönen betalas ut via Nordea. Ungdomarna får en blankett där hen ska meddela vilken bank lönen ska sättas in på, se blankett nedan. Stenungsunds kommuns arbetsgivarnummer är 648022. Om inte detta görs kommer lönen betalas ut via en utbetalningsavi. Att få sin lön utbetald via en avi medför en kostnad.

Anmälan/ändring av löntagaruppgift Pdf, 133.6 kB.

Barnomsorgen

De ungdomar som har fått feriearbete inom barnomsorg ansvarar själva för att beställa ett utdrag från belastningsregistret "begäran om utdrag från belastningsregistret". De har också fått information om att de ska visa utdraget till sin handledare på sin första arbetsdag. Om de inte visar godkänt utdrag kan de inte påbörja sin anställning.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Strandvägen 36-38
444 31 Stenungsund
Telefon 0303-73 00 00

Senast uppdaterad