Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Information till feriehandledare

Här finns information för dig som är handledare för feriearbetare.

Anställningsperioder

Feriearbetet delas in i tre perioder. Vissa feriearbeten är schemalagda och följer därför inte de tre angivna perioderna. Perioderna ser ut på följande sätt:

  • Period 1 - veckorna 25-27
  • Period 2 - veckorna 28-30
  • Period 3 - veckorna 31-33

Arbetstid

Ungdomarna arbetar 5 tim/dag (25 tim/vecka) under tre veckor, max 75 tim/period. En ferieungdom arbetar bara måndag-fredag, ej obekväm arbetstid, undantag för dem som feriearbetar i gästhamnen. Arbetsplatsen informerar ungdomarna om arbetstider.

Om ni är osäkra på hur barn och ungdomar får arbeta kan ni läsa mer i Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får barn och ungdomar arbeta":

Så får barn och ungdomar arbetalänk till annan webbplats

Vill ni att ungdomarna ska arbeta fler timmar/period får ni stå för den kostnaden.

Information om feriearbetarna

Vi kommer att skicka listor till er. Här kommer ni att se vilka ungdomar som placerats på er arbetsplats. Vi skickar med namn och telefonnummer på ungdomarna. Om det sker förändringar (någon tackar nej eller blir sjuk) skickar vi nya listor på de förändringarna.

Kontakta feriearbetare

Vi uppmanar feriearbetaren att ta kontakt med handledaren på arbetsplatsen i god tid innan feriearbetet börjar. Vi vet också att så alltid inte sker. Så har ni inte hört av feriearbetare, ta kontakt med denne en vecka innan ungdomen ska börja arbeta. Detta så att ni får lite mer information om vem personen är samt att feriearbetaren vet vilka arbetstider hen har.

Det är också bra att feriearbetaren får information om sina arbetsuppgifter samt får ett namn som denna kan fråga efter första dagen.

Introduktion

Tänk på att ge feriearbetaren en bra introduktion och var noga med att ge instruktioner inför varje ny arbetsuppgift. En handledare ur personalgruppen ska finnas med feriearbetaren under hela perioden.

Arbetskrav

I Stenungsund har vi feriearbete, inte feriepraktik, vilket innebär att vi ska kunna ställa krav på motprestation. Självklart ska detta ställas i relation till varje ungdoms förmåga och med tanke på ålder.

Information

Den information feriearbetaren fått hemskickat till sig är:

  • Arbetsplats, namn och telefonnummer till handledaren
  • Löner för olika åldersgrupper
  • Tjänstgöringsrapport
  • Nordeas anmälan om kontonummer
  • Jämkningsblankett

Tjänstgöringsrapport

Ungdomen kommer själva logga in på P-mobile eller via dator på arbetsplatsen
med eget AA-konto (som ungdomen får till sig vid sin första arbetsdag på arbetsplatsen).

Ni rapporterar endast in frånvaro omgående till feriearbete@stenungsund.se.

Frånvaro

Den enda frånvaroorsak en feriearbetare kan ha är sjukdom. Feriearbetaren ska arbeta den period som hen fått erbjudande om. Blir feriearbetaren sjuk under perioden ska hen ringa till arbetsplatsen och meddela sin frånvaro. Sjuklön utgår inte. Perioden ska inte förlängas vid frånvaro men ungdomen får arbeta in förlorad arbetstid för att uppnå 75 timmar på tre veckor.

Försäkringar

Feriearbetaren har via arbetsgivaren en arbetsskadeförsäkring.

Timlön

Timlön under 16 år 70 kr/timme, 16 till 17 år 79 kr/timme, 18 år 87 kr/timme.

Lönen betalas ut via Nordea. Ungdomarna får en blankett där hen ska meddela vilket bank lönen ska sättas in på, se blankett nedan. Stenungsunds kommuns arbetsgivarnummer är 648022.Om inte detta görs kommer lönen betalas ut via en utbetalningsavi. Att hämta sin lön på en avi kostar cirka 50 kronor.

Anmälan/ändring av löntagaruppgiftPDF

Barnomsorgen/Äldreomsorg

De ungdomar som har fått feriearbete inom barnomsorg eller äldreomsorg har fått blanketten "begäran om utdrag från belastningsregistret". De har också fått information om att de ska lämna utdraget till arbetsgivare senast 14 dagar innan de påbörjar sitt arbete. Om de inte har det kommer de inte få börja sin anställning.  

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Strandvägen 36-38
444 31 Stenungsund
Telefon 0303-73 00 00

Senast uppdaterad 2020-04-08