Feriearbete 2021

Stenungsunds kommun anordnar omkring 200 feriearbeten runt om i kommunens olika verksamheter. Du som kan söka dessa arbeten ska vara skriven i Stenungsunds kommun. Du går i grundskolans årskurs 9, första eller andra året på gymnasiet. Du ska förstå och kunna göra dig förstådd på svenska (för att du ska kunna få en meningsfull och säker feriearbetsplats).

Ferieplatser 2021 - viktig information

Med anledning av covid-19 har flera förutsättningar för feriearbetet förändrats.

Arbetsmiljöverkets regler säger att minderåriga ej får utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (covid-19) inom sjukvården, äldreomsorgen, barnomsorgen och funktionshinderområdet. Detta påverkar möjligheten för ungdomar under 18 år att erbjudas arbete inom ovanstående områden. Stenungsunds kommun har med anledning av detta plockat bort ferieplatserna inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten. Barnomsorgens platser kommer att erbjudas de som sökt och är eller kommer att hinna fylla arton år innan de börjar arbeta. Självklart följer Stenungsunds kommuns övriga enheter Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Stenungsunds kommun arbetar intensivt med att finna nya kommunala arbetsplatser och hitta lösningar för de ungdomar under 18 år som sökt inom ovan angivna områden.

Utdrag från belastningsregistret

Du som söker feriearbete inom kommunens olika verksamheter med inriktning barn och ungdomar, ska ha ett utdrag från belastningsregistret från Polisen. Utdraget ska du lämna till din arbetsgivare senast två veckor innan du påbörjar din anställning. Du får inte lov att öppna kuvertet som utdraget skickas i från Polisen. Utdraget ska lämnas över till arbetsgivaren oöppnat.

Beställ utdrag från belastningsregistret hos Polisen Länk till annan webbplats.

För frågor kring feriejobb, kontakta:
feriearbete@stenungsund.se

Löner

Timlöner för feriearbetande ungdomar sommaren 2021:

  • Ungdomar under 16 år - 72 kr/tim
  • 16 till och med 17 år - 81 kr/tim
  • 18 år - 89 kr/tim
  • De medarbetare som fyllt 19 år följer Stenungsunds kommuns riktlinjer för löneinplacering.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Suzanne Sendi Larsson
feriearbete@stenungsund.se

Senast uppdaterad