Webbutbildningar inom vård och omsorg

Information och utbildningsmaterial för dig som ska börja arbeta inom Vård och omsorg samt Funktionshinder.

Ledorden för arbetet i kommunen är (HÖDI):

  • Helhetssyn: Den egna verksamhetens betydelse ses i ett större sammanhang och kommun- och medborgarnyttan går före den egna verksamhetens bästa.
  • Öppenhet: Vi har ett öppet och tillåtande klimat som genomsyras av ärlighet och tydlighet.
  • Delaktighet: Verksamheten främjas av att många är med och påverkar besluten och verkar i lojalitet med fattade beslut.
  • Insyn: Vi skall vara transparanta och ge omgivningen möjlighet till insyn i kommunens
    arbetsutförande och resultat.

Två webbutbildningar

Innan du börjar hos oss behöver du ta del av två webbaserade utbildningar om hygien och ergonomi. När du är färdig med utbildningarna kommer du att få intyg som du behöver ta med dig till din chef.

Hygienrutiner Länk till annan webbplats.

Ergonomi Länk till annan webbplats.

Du behöver se några filmer innan du börjar hos oss

I samband med att du börjar hos oss behöver du se några introduktionsfilmer. När du sett filmerna vill vi att du svarar på några frågor om filmernas innehåll.

Ta med dig dina svar när du sedan börjar hos oss.

Instuderingsfrågor Pdf, 54.5 kB.

Äldreomsorgens nationella värdegrund

Personlig assistans

Basal omvårdnad övre toalett

Basal omvårdnad nedre toalett

Basala hygien och klädregler inom hemtjänst

Övrig information


IBIC Länk till annan webbplats. (kräver att du skapar gratis konto för inloggning)

Lågaffektivt bemötande Länk till annan webbplats.

Demens ABC Länk till annan webbplats. (kräver att du skapar gratis konto för inloggning)

Senast uppdaterad