Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige i Sverige. Här finner du information om valet, lokaler, hur du kan rösta och annan viktig information.

Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Vi söker dig som har ett hjälpsamt och vänligt sätt samt är mycket noggrann.

På den här sidan kan du anmäla ditt intresse för att arbeta som röstmottagare i det allmänna valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022.

För att arbeta som röstmottagare ska du:

 • vara myndig (fyllt 18 år).
 • behärska det svenska språket i tal och skrift.
 • ha tillgång till e-post och mobiltelefon.

Som röstmottagare ska du vara hjälpsam, stresstålig och serviceinriktad. Uppdraget ställer höga krav på noggrannhet då du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och rättssäkert. I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat att:

 • Ställa i ordning vallokalen.
 • Se till att det är god ordning i och omkring vallokalen under valdagen.
 • Ta emot röster och pricka av i röstlängden.
 • Hjälpa de väljare som ber om det.
 • Efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

På valdagen arbetar du från cirka klockan 07.00 till dess att alla röster är räknade. Arbetet kan pågå till efter midnatt. I Stenungsunds kommun finns det 17 valdistrikt med tillhörande vallokaler.
I varje vallokal arbetar ordförande, vice ordförande och röstmottagare. Ordförande leder och fördelar arbetet i vallokalen.

Utbildning

Efter att du antagits som röstmottagare är det obligatoriskt att du genomgår en utbildning. Utbildningen äger rum under ett tillfälle, kvällstid, någon vecka innan valet.

Ersättning

Valnämnden ersätter alla röstmottagare med ett arvode. I ersättningen ingår samtliga delar som förväntas att utföras av en röstmottagare och ersättningen är skattepliktig. Arvode betalas endast ut efter fullgjord tjänstgöring.

Ersättning utgår med 2300 kr för röstmottagare. Ordförande och vice ordförande i valdistriktet får 3200 kr respektive 2700 kr. Erfarenhet krävs för att få vara ordförande eller vice ordförande.

Anmälan

Om du är intresserad av att jobba som röstmottagare fyller du i anmälningsformuläret. Placering av röstmottagare startar under våren 2022 och vi kommer att återkomma med besked till dig efter rekryteringen är klar om du får ett uppdrag.

Anmälningsformulär: Anmäl ditt intresse för att bli röstmottagare Länk till annan webbplats.

Förtidsröstningen börjar 24 augusti i hela landet och pågår fram till valdagen 11 september. Då kan du, oberoende av var du bor i Sverige, besöka ett röstmottagningsställe för att att rösta. I Stenungsund kan du förtidsrösta i kommunhuset, Fregatten och på Hasselgården. Vilka öppettider de olika röstmottagningsställena har kan du läsa om nedan.

Kommunhuset

Måndag - fredag: 08.00-14.00

Fregatten

Måndag - fredag: 10.00 - 19.00
Lördag - söndag: 11.00 - 15.00
Valdagen: 08.00 - 20.00

Hasselgården

Måndag 29 augusti - torsdag 1 september: 13.00 - 19.00

När du förtidsröstar ska du ha med dig giltig legitimation och ditt röstkort. Om du glömmer det hemma eller vill rösta spontant när du besöker Stenungsund kan du få hjälp att skriva ut ett dubblettröstkort på kommunhuset.

Du kan också beställa ett nytt röstkort via Valmyndigheten på 020-825 825.

Vill du veta hur det svenska valsystemet är uppbyggt, om rösträtt och hur man röstar, valsedlar och hur ett valresultat räknas fram kan du besöka valmyndighetens hemsida.

Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Du kan rösta med bud om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till din vallokal eller en lokal för förtidsröstning. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

För att rösta med bud behöver du ett vittne och ett bud. Det får inte vara samma person och båda måste vara över 18 år.

Dessa personer får vara bud:

 • Din anhörig (make/maka/sambo, barn, barnbarn, förälder och syskon eller makes/makas/sambos barn, barnbarn, förälder och syskon.
 • Din vårdare eller någon som brukar hjälpa dig med personliga ärenden
 • Anställda på ett häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • Lantbrevbärare kan vara bud om du bor utmed en lantbrevbärarlinje. Brevbäraren har material för röstning samt information om hur man röstar med bud.
 • Ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd

För att kunna rösta med bud måste du ha ett särskilt material. Materialet kan du få från Medborgarservice i kommunhuset, plats där du kan förtidsrösta eller beställa via valmyndighetens hemsida. Du kan förbereda din budröst från och med 18 augusti.


Om du som saknar möjlighet att själv ta dig till en röstningslokal eller ordna med bud och vittne tillhandahåller valnämnden i Stenungsunds kommun ambulerande röstmottagare.

Den som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till ett ställe att rösta på kan antingen rösta med ett bud eller få hjälp av kommunens ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagare ersätter, efter ändringar i vallagen, det som förut kallades kommunala bud. Skillnaden mellan bud och ambulerande röstmottagare är att budet endast är en transportör av väljarens röst. De ambulerande röstmottagarna däremot tar emot röster hemma hos väljaren på samma vis som i en förtidsröstningslokal. Dessutom får de ambulerande röstmottagarna hjälpa till att göra iordning rösten.

För att få hjälp av ambulerande röstmottagare måste du begära det.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kan boka ambulerande röstmottagare genom att ringa till kommunen på 0303-73 00 00

Så här går röstningen till

De ambulerande röstmottagarna har med sig partivalsedlar och blanka valsedlar. Om du vill personrösta måste du ordna egna namnvalsedlar. Du behöver ha röstkort och en giltig id-handling.

De ambulerande röstmottagarna kan hjälpa dig att göra iordning din röst. De omfattas av sekretess. Din röst hanteras av kommunen som en förtidsröst, vilket innebär att dina röster läggs i ett kuvert som tas med till kommunen. På valdagen skickas kuvertet ut till det valdistrikt som du tillhör.

Valnämnden är enligt lag skyldig att behandla alla partier lika. På denna sida kan du läsa mer om vad som gäller för partierna i Stenungsunds kommun.

Valsedlar

Enligt vallagen måste det finnas vissa valsedlar i alla vallokaler. Det är valsedlar med bara partinamnet (partivalsedel) för de partier som har fått minst 1 procent av rösterna i något av de senaste två valen eller som har representation i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige. Alla andra partier som är anmälda till valet får lämna sina valsedlar med eller utan namnlista till vallokalen.

Placering av valsedlar

Det är kommunens valnämnd som fattar beslut om hur partiernas valsedlar ska placeras i vallokalerna. Det krav som finns är att samtliga valsedlar ska presenteras för väljarna på ett likvärdigt sätt.

Partierna ska själva lämna över valsedlar till vallokalerna och platserna där det bedrivs förtidsröstning. Valsedlar kan inte lämnas in till kommunhuset för utskick till vallokalerna. Röstmottagarna ska bara ställa ut valsedlar från partier som har anmält sitt deltagande i valet.

Utdelning av valsedlar

Enligt vallagen får det inte vara någon politisk propaganda i närheten av vallokalen. Det betyder att partierna inte får dela ut kampanjmaterial, sätta upp affischer eller generellt bedriva valkampanj i närheten av en plats där väljare röstar.

Partierna får dela ut namnvalsedlar utanför en vallokal. De får däremot inte göra det innanför vallokalens dörrar.

Kommunen är uppdelad i 17 valdistrikt. Var du ska rösta på valdagen framgår av ditt röstkort. Om du inte har kvar ditt röstkort kan du ringa till kommunen för att få information om var du ska rösta på valdagen.

Berg-Käderöd-Hällesdalen
Ekenässkolan (matsalen)
Näs 202 
444 95 Ödsmål

Näs-Apleröd-Stripplekärr
Ekenässkolan (klassrum)
Näs 202 
444 95 Ödsmål

Hasselbacken-Uppegårdsvägen
Hasselgården
Hasselbackevägen 98
444 44 Stenungsund

Gilltorp-Rämma-Högen
Jörlandagården
Novavägen 1
444 92 Jörlanda

Källsby-Sävelycke-Timmervik
Jörlandaskolan (matsalen)
Novavägen 1
444 92 Jörlanda

Brudhammar-Kopper-Kristinedal
Kristinedalskolan (matsalen)
Kristinedalsvägen 6
444 47 Stenungsund

Kvarnberget-Solgårdsterassen
Kristinedalskolan (stora gymnsatiksalen)
Kristinedalsvägen 6
444 47 Stenungsund

Ekbacken-Hällebäck-Högenorum
Kopperskolan (matsalen)
Koppersvägen 62 
444 42 Stenungsund

Kyrkenorum
Kyrkenorumskolan (matsalen)
Kyrkenorumsvägen  41
444 46 Stenungsund

Hallerna-Strandkärr
Nösnäsgymnasiet (klassrum)
Gymnasievägen 2 
444 47 Stenungsund

Strandnorum-Kåkenäs 
Nösnäsgymnasiet (klassrum)
Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund

Spekeröd
Spekerödsskolan (matsalen)
Kännestorp 125 
444 93 Spekeröd

Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön
Stenungsunds kommunhus (cafeterian)
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Doterödsvägen-Nyborg
Stenungsunds kommunhus (konferenslokal Skeppet)
Strandvägen 15 
444 31 Stenungsund

Anrås-Västra Torp-Saxeröd
Stora Högagården
Stora vägen 16
444 60 Stora Höga

Getskär-Valeberget
Stora Högaskolan (nya matsalen)
Anråsvägen 2
444 60 Stora Höga

Svenshögen-Ucklum
Ucklums församlingshem
Ekhagsvägen 3
444 94 Ucklum

Valnämndens preliminära rösträkning sker på onsdagen den 14 september. Då bedöms de röster som av olika skäl inte granskats under förtidsröstning och valdag.

Sammanträdet är offentligt och resultatet av nämndens rösträkning är preliminärt.

Valnämnden kommer bland annat att granska:

 • de förtidsröster som underkänts av valdistrikten på valdagen
 • övriga förtidsröster som kommit in till kommunen efter valdagen
 • brevröster från utlandet

Plats: Skeppet i kommunhuset

Senast uppdaterad