En ramp i metall som leder upp för en trappa med två steg

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder handlar om att åtgärda brister i tillgängligheten på allmänna platser och i publika lokaler. Det är delar av lokaler dit allmän­heten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar samt platser som gator, vägar, torg och parker.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

För publika lokaler kan det röra sig om att avhjälpa olika typer av brister i den fysiska miljön som:

 • Trappsteg eller mindre nivåskillnader
 • Tunga dörrar
 • Felaktigt placerade eller felaktigt utformade dörröppnare
 • Kontrastmarkeringar i trappor
 • Dålig belysning
 • Ledstänger som saknas

Enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser kan vara:

 • Ojämn markbeläggning
 • Kontrastmarkeringar
 • Mindre nivåskillnader
 • Svårforcerade trottoarkanter
 • Övergångsställen
 • Bristande belysning
 • Räcken
 • Biluppställningsplatser för handikappfordon
 • Brister i lekplatsers utformning och utrustning

För att ett hinder ska få klassas som enkelt avhjälpt hinder så måste man ta hänsyn till vilken nytta åtgärden har samt rimligheten och förutsättningarna för att kunna ta bort hindret.

Är du fastighetsägare för en publik lokal?

Om kommunen bedömer att din lokal har ett enkelt avhjälpt hinder ska detta åtgärdas.

Vem ska åtgärda hindret?

I de flesta fall är det du som fastighetsägare som ska åtgärda hindret, men det kan också vara en verksamhetsutövare som hyr lokalen. Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas.

Hur fungerar reglerna?

Reglerna gäller retroaktivt. Det innebär att en publik lokal måste uppfylla dagens krav på tillgänglighet och användbarhet.

Mer information finns på Boverkets hemsida

Har du upptäckt ett hinder?

Har du upptäckt ett hinder i tillgängligheten på en allmän plats eller publik lokal som är enkelt att åtgärda? Då kan du göra en anmälan om enkelt avhjälpta hinder.

Du anmäler genom att antingen mejla till oss på bygga@stenungsund.se eller att du lämnar din anmälan via medborgarservice.

För att ett hinder ska få klassas som "enkelt avhjälpt" måste kommunen ta hänsyn till vilken nytta åtgärden har samt rimligheten och förutsättningarna för att kunna ta bort hindret.

Alla byggnader och platser är unika och ser olika ut. Något som är enkelt att åtgärda på ett ställe behöver inte vara det på ett annat. Ibland kan det vara en tolkningsfråga om ett hinder är enkelt avhjälpt.

Om kommunen bedömer att det är ett enkelt avhjälpt hinder beslutar de att fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren ska åtgärda hindret.

Senast uppdaterad