Tillgänglighetsredogörelse för stenungsund.se

Stenungsunds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver hur

 • stenungsund.se
 • minasidor.stenungsund.se

uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt på stenungsund.se

 • Det finns PDF:er som inte är tillgängliga.
  • Bilder kan sakna eller ha felaktiga alternativtext.
  • Inskannade dokument som inte kan läsas upp i skärmläsare.
  • Det finns PDF:er som saknar eller har felaktig titel.
 • Det finns filmer som saknar textning och syntolkning.

Innehåll som inte är tillgängliga på minasidor.stenungsund.se

 • Det finns bilder som saknar beskrivning.
 • Det saknas tydlig fokusmarkering och tabb-ordningen är inte logisk.
 • Det saknas genväg till huvudinnehållet och allt innehåll är inte uppmärkt som sektioner.
 • Fält och formulär har inte alltid tydliga etiketter och det ges inte förslag när användaren skrivit fel.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om utfällbara områden.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av stenungsund.se. Vi har ett webbutvecklingsverktyg som stöd för att kontrollera sidornas tillgänglighet. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Senaste bedömningen gjordes den 9 november 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 november 2021.

Senast uppdaterad