Möteskalender 2023

Nedan kan ni se en sammanställning över datumen för samtliga politiska instansers sammanträden 2023.

Möteskalender

Nämnd/utskott

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

26

2

9

20

17

714

12

9

14

Kommunstyrelsen


9, 16

20, 23

9, 20

24

29

19


28

25

23

27


Personal- och
ekonomiutskottet

12, 19

2, 16

8, 30

19

4

26


11

Allmänna utskottet


24

28

28

25

3029

26

24


5

Välfärdsutskottet


25


1, 29

26

3130

27

25


6

Social
myndighetsnämnd

10

7

7

4

9, 30

27


22

12

10

7, 28

12

Teknisk
myndighetsnämnd


1

15


10

21


23

20

18


13

Överförmyndarnämnd2

22


3

1413

25


13


Senast uppdaterad