Möteskalender 2022

Nedan kan ni se datum för samtliga politiska instansers sammanträden 2022.

Möteskalender

Nämnd/utskott

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

20

3

3

7

12

88

6

23

15

Kommunstyrelsen


10

7, 24

3, 21

25

23

20


29

19


7, 28


Allmänna utskottet


18

22

22

19

3, 3130

27

25


6

Välfärdsutskottet


19

23

23

20

4

1


31

28

26


7

Social
myndighetsnämnd

11

8

8

5

10

7, 28


23

13

11

8, 29

13

Teknisk
myndighetsnämnd


2

9

6

18

15


24

21


9

14

Överförmyndarnämnd


26


2

20


1514

26


14

Budgetmöten


20

2, 15

8, 29

21

5


Senast uppdaterad