Möteskalender 2021

Nedan finner ni datum för samtliga politiska instansers sammanträden år 2021.

Möteskalender

Nämnd/utskott

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

21

4

4

15

6

109

7

11

16

Kommunstyrelsen

11

8, 25

4, 22

26

24

14


23

20

25

29


Allmänna utskottet

19

16

23

20

4

1


31

28


2

7

Välfärdsutskottet

20

17

24

21

5

21, 29


3

8

Social
myndighetsnämnd

12

9

9

6

11

8, 29


24

14

12

9, 3

14

Teknisk
myndighetsnämnd


3

3

7

19

16


25

22

27


15

Överförmyndarnämnd

27


10

28


1615

20


8

Budgetmöten

19

2, 16

2, 15

7, 14,
20

6


Senast uppdaterad